U  subotu 28.01.2017. godine u prostorijama Gazi Husrev-begove medrese, a  u organizaciji Uprave za vjerske poslove Rijaseta IZ BiH održan je radno-konsultativni sastanak koordinatorica za brak, porodicu i ženski aktivizam Muftijstva sarajevskog.

koordinatorice

Stručna saradnica Odjela za brak i porodicu dr.Safija Malkić i mr.Sabrija Mehmedović koordinatorica Muftijstva  su na osnovu izvještaja sa terena uradile presjek i preporuke za nastavak aktivnosti koje su naišle na dobar prijem na terenu.

Koordinatorice su predstavile aktivnosti u svojim medžlisima. Naglašena je važnost rješavanja statusa koordinatorica, jer je to pretpostavka za sve dalje aktivnosti. Obzirom da je prema Planu rada Uprave za vjerske poslove Rijaseta IZ BiH u 2017. godini fokus stavljen na pitanja braka i porodice, koordinatoricama je preporučeno da u tom pravcu usmjere svoje aktivnosti i buduće projekte u svim medžlisima Muftijstva sarajevskog.