IMG_20191117_111754.jpg

U okviru manifestacije ‘Salavat tebi Poslaniče’ koju medžlis Islamske zajednice Kakanj organizuje svake godine povodom mjeseca rebiul-evvela, 15. 11. 2019. godine sarajevski muftija, Dr Enes ef. Ljevaković, održao je hutbu u džematu Doboj.

U svojoj hutbi Muftija je izdvojio tri kur'anska ajeta koji određuju i definiraju najbitnije karakteristike Muhammeda a.s. i njegove misije. To su ajeti: Ti si zaista na najvišem stupnju morala, potom ajet ,Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onome svijetu, i koj često Allaha spominje, i treći ajet, a tebe smo kao milost svjetovima poslali. Ova tri ajeta predstavljaju logičan slijed i među njima se može napraviti gradacija.

Između ostalog Muftija je kazao da prvi ajet pretpostavlja osobu koja je visokog i besprijekornog morala za ono što će slijediti, uključujuću sve aspekte poslaničke misije. Normalno je da onaj koji nije moralan ne može ni drugima ukazivati kako da se moralno ponašaju. Poslanik a.s. kao osoba sa savršenim moralom može biti uzor drugima. Ta uzoritost Poslanika a.s. istaknuta je u drugom ajetu, vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor… Ako se posmatra pojedinačno svaki segment njegovog života vidi se da je u svim periodima života predstavljao uzor. Kada neko u određenoj situaciji dođe u dilemu kako postupiti neka se obrati na njegov životopis i naći će rješenje za svoj problem. Treći kur'anski ajet, poslali smo te kao milost svjetovima, na neki način zaokružuje i daje rezime svih njegovih osobina i svega onoga što znači Muhammed a.s. i njegovo poslanstvo. Ovim ajetom se ne opisuje samo Poslanik kao milost svim svjetovima nego se sugeriše da i mi u svom ponašanju trebamo biti rahmeten lil- alemin, milostivi prema svim svjetovima.

Na kraju hutbe Muftija je istakao dvije pouke. Prva je da život posmatramo kao jednu cjelinu koja se sastoji iz dvije etape. Prva je dunjaluk a druga je Ahiret. Sve što nas zadesi u životu od iskušenja treba posmatrati kroz ove dvije etape. Za vjrnike Allah dž. š. kaže: ”Muttekije čeka lijep svršetak.” i ”A onaj svijet je za tebe bolji od ovoga svijeta.” Vjernik treba da zna bez obzira u kakvoj raskoši ili ganiluku živio na ovom svijetu da je ona druga dionica života za njega bolja. S druge strane onaj koji koji ne vjeruje i smatra da je sve završeno sa smrću sve ono što slijedi poslije smrti za njih će biti gore i bez ikakve perspektive. Druga pouka je da naše ponašanje modeliramo tako da uvijek budemo svjesni kada nešto radimo da to može imati pozitivne ili negativne refleksije na zajednicu. To što radimo treba da bude dobro i za nas i za druge ljude ili u najmanju ruku da ne bude štetno.

 

Asim Hasanspahić