IMG 5053

Humanitarni konvoj „BiH za narod Sirije“, kojeg je organiziralo Muftijstvo sarajevsko u saradnji sa Humanitarnom organizacijom Međunarodni forum solidarnosti Emmaus, koji je krenuo iz Sarajeva u subotu 14. oktobra stigao je u jutros u Rejhanli, na jugoistok Turske. Svi sakupljeni artikli, od kojih je 350 tona hrane, s područja sarajevskog i goraždanskog Muftiluka uz pomoć HO MFS Emmaus smješteni su u logistički centar turske Humanitarne organizacije IHH u Rejhanliju. Jedan dio je tokom dana prebačen do izbjegličkih kampova na sjeveru Sirije.

IMG 5062

 

Rejhanli je grad na samoj granici Turske i Sirije, kroz kojeg su prošli milioni izbjeglih Sirijaca i u kojem se nalaze brojna izbjeglička naselja kao i veliki logistički centri za pomoć sirijskom narodu. S obje strane tursko-sirijske granice nalaze se šatorska naselja u kojima je smješteno nekoliko miliona ljudi. U izuzeteno teškim uslovima organizira se život u ovim improviziranim naseljima. Teško je opisati svu patnju kroz koju još uvijek prolaze ovi nedužni ljudi. Koliko dugo traje ova agonija najbolje možemo vidjeti kroz djecu koja su rođena u izbjegličkim kampovima a koja danas pohađa prve razrede osnovnih škola.

IMG 5034

Također, težak rat iza sebe je ostavio na desetine hiljada djece bez roditelja, te je stoga najveći prioritet zbrinjavanje jetima i izgradnja jetimskih naselja. Uz pomoć dobrih ljudi iz Turske kao i brojnih humanitranih organizacija iz muslimanskog svijeta grade se jetimska naselja u neposrednoj blizine sirijske granice, te se ova djeca postepeno iz privatnih kuća zbrinjavaju i smještaju u savremeno opremljene jetimske komplekse.  

IMG 5041

Pored jetimskih naselja uz samu granicu u privatnim kućama otvaraju se bolnice, osnovne škole, kao i brojne djelatnosti koje su potrebne za održavanje normalnog života u izbjegličkim naseljima.

IMG 4988

U posljednje vrijeme mogli smo čuti glasne apele iz logističkih centara u Rejhanliju kao i u drugim turskim gradovima u blizini sirijske granice, koji  svakodnevno pripremaju i dostavljaju hranu do izbjegličkih naselja, kako im se smanjuju zahlihe hrane. Velika skladišta i magacini sa hranom gotovo su se ispraznila, jer su u posljednje vrijeme oči muslimanskog svijeta i svjetske javnosti okrenute prema Mijanmaru i Rohinja muslimanima. Stoga je posljednji konvoj hrane iz Sarajeva u Rejhanliju dočekan s velikim olakšanjem. 

IMG 4977

IMG 4971

U pekari koja se nalazi u sklopu IHH logističkog centra svakodnevno se proizvodi 160 hiljada lepina, koje se svaki dan distribuiraju porodicama smještenim u šatorskom naselju. Svaka porodica od četiri člana dobija osam lepina za dan. 

IMG 5088

Jedno od šatorskih naselje na teritoriji Sirije, uz samu granicu sa Turskom, u koje se također dostavlja hrana iz logističkih centara IHH iz Turske.