0ada8142e28fab7857c04b5823ce8ae3_XL.jpg

“Imanja vaša i djeca vaša su samo iskušenje, a u Allaha je nagrada velika” (Et-Tegabun 15) 

 

Najdraži ukrasi ovoga svijeta ljudima su imetak i djeca. Bez njih je teško zamisliti život i naći njegov smisao. Ipak, kada se dublje analizira ljubav prema imetku, a posebno prema djeci, uvidi se da zapravo čovjek te dunjalučke ukrase voli radi sebe. Jer čovjek po prirodi sebe najviše voli, djeca su mu sredstvo opstanka i produženja loze ili produženja sebe, a imetak sredstvo opstanka koje omogućava lagodan život.

 

Međutim, vjernik ne smije dozvoliti da mu imetak i djeca postanu glavna preokupacija pa da zaboravi svoju osnovnu ulogu. A osnovna uloga čovjeka je da robuje Allahu, da Ga bude svjestan i da Mu bude pokoran.

 

S druge strane, ukrasi dunjaluka su iskušenje, jer će čovjek biti odgovoran kako se prema njima odnosio. Posjedovati dosta imetka nije zabranjeno, ali će svako odgovarati kako ga je zaradio i u šta ga je trošio. Imati veliko potomstvo je čast na koju je i Poslanik a.s. podsticao. Istakao je da će se ponositi mnogobrojnošću svoga ummeta, ali je ta blagodat istovremeno i iskušenje, jer će ljudi biti odgovorni za odgoj djece. Podizanje djece i njihov odgoj nikada nije bio lahak, to je pravo umijeće i svojevrsna  umjetnost i uvijek postoji mogućnost da se u odgoju naprave greške.

 

U Kuranu se spominje nekoliko poslanika koji su, kada im se približila smrt, imali samo jedno pitanje, jednu brigu za svoju djecu. Ta briga je bila vjera njihove djece. Zadnje pitanje koje su pitali svoju djecu je bilo šta će oni obožavati, kome će biti pokorni.

 

Nisu ih pitali od čega će živjeti, šta će raditi i čime će se baviti. Kada su im djeca odgovorila da će obožavati Allaha dž.š. onda su bili zadovoljni i svjesni da su obaveze prema djeci kvaliteno ispunili.

 

Imetak ima vrijednost samo ako se na halal način zaradi i ako se potroši u ono sa čim je Gospodar zadovoljan. U svakom drugom slučaju je iskušenje i teret. Potomstvo je ponos čovjeku samo ako bude moralno i Gospodaru pokorno. U svakom drugom slučaju je samo iskušenje i dodatna briga.