dzemat-srednje-aktivisti-mreze-mladih-brinu-o-pticama-tokom-zime37787.jpg

Da raspust može biti ispunjen korisnim druženjem, produktivnim idejama i dobrim djelima, pokazuje primjer članova Mreže mladih džemata Srednje.

 

Svjesni činjenice da se ptice tokom zime  susreću sa niskim temperaturama i nedostatkom hrane, aktivisti Mreže mladih džemata Srednje odlučili su napraviti i postavili hranilice za ptice u cilju njihove lakše prehrane tokom zimskih dana. Za svaku postavljenu hranilicu određena je grupa omladinaca koja će je dopunjavati i o njoj brinuti.

00ilijashranilice.jpg

Sa ciljem da ovo djelo bude motiv i ostalim mladim ljudima da čine djela koja će ih približiti Allahovoj milosti, podsjećamo na hadis poslanika Muhammeda, a.s.:

 

„Milostivi će Svoju milost ukazati onima koji budu imali milosti prema drugima. Budite milostivi prema onima koji su na Zemlji pa će prema vama biti milostiv Onaj Koji je na nebesima’.’ (hadis).

1-21 (1).jpg