123613353_283012152992849_4085133668989492214_n.jpg

Na okruglom stolu “Sire Božijeg Poslanika na bosanskom jeziku” održanom u okviru manifestacije “Dani o Allahovom Poslaniku Selam, ya Resulallah” organizovane od strane MIZ Sarajevo, dr. Nezir Halilović osvrnuo se na suštinu određenih segmenata iz života Muhammeda a.s. Događaje i podatke možemo pamtiti, ali puno je važnije ono što nam se njima poručuje i ono što može djelovati na naše ponašanje danas.

 

Kako bi praktičnim primjerom približio ovu tvrdnju, dr. Halilović je prisutnima pomenuo Poslanikovu a.s. rečenicu: “Divna li je hrana sirće.”

 

– Ebu Ejjub je bio prvi Poslanikov a.s. domaćin u Medini nakon učinjene Hidžre. Arapski običaj u to doba bio je dočekivanje gosta sa najboljom hranom koju domaćin ima u kući. Ebu Ejjub nije ni sanjao da će Poslanikova a.s. kamila stati kod njegove kuće, a Allah dž.š je odredio da stane baš tu. Kada je stala i kad su domaćini vidjeli da im u kuću dolazi tako veliki gost, zabrinuli su se, jer zbog slabog imovinskog stanja gotovo da nisu imali šta ponuditi. U arapskom svijetu se to smatralo velikom sramotom, jer se bez mesa gost nije dočekivao.

 

Domaćini su spremili ono što su imali; malo sirćeta i ječmenog hljeba. Muhammed a.s., cijeneći čovjeka i domaćina, sa slašću uze hljeb, umoči ga u sirće, pojede i reče: “Divna li je hrana sirće.” 

 

Tim gestom i pohvalom unosi mu totalnu smirenost i eksploziju radosti i ponosa.

 

Čitavog života imamo šta izučavati u biografiji Poslanika a.s. i uzimati primjer za sebe – pojasnio je dr. Halilović ukazujući na značaj suštinskog razumijevanja aspekata Muhammedovog a.s. života koji primjerom prevazilaze granice jednog vremena ili jednog prostora.

 

Ovaj primjer odnosa prema svom domaćinu itekako je značajan danas – u vrijeme kada dominiraju pogledi i vrednovanja kroz prizmu materijalnog. Poslanik a.s. nas uči kako da postupamo prema ljudima u najširem smislu; bez obzira na imetak i društveni sloj. 

 

Važno je prepoznati ono lijepo u čovjeku. znati se lijepo obratiti i izazvati lijepe osjećaje kod sagovornika. Muhammed a.s. je svog sagovornika ohrabrio i riješio ga misaonog tereta – hoće li, prema arapskim običajima moći biti dobar domaćin.