skola hifza ycar

Uoči mubarek ramazana u svim medžlisa na području Muftiluka sarajevskog organizirane su akademije polaznika Škole hifza. Na akademijama je prezntirano 250 polaznika koji su uspješno savladali prvi stepen Škole hifza, tj. polaznika koji su naučili 30. džuz ili Amme džuz Časnog Kur'ana.

Jedna od značajnijih aktivnosti Muftijstva sarajevskog u prethodnoj mektebskoj godini jeste i pokretanje Škole hifza u svim medžlisima na području Muftiluka sarajevskog. Škola hifza zapravo je zajednički projekat Muftijstva sarajevskog i medžlisa koji mu pripadaju.

Početkom septembra organizirani su prijemni ispiti, a nakon završene procedure upisa nastavu je pohađalo 590 polaznika, raspoređenih na 19 punktova. Voditelji Škole hifza su istaknuti hafizi, koji su na polju hifza do sada postigli zapažene rezultate.

Nastava Škole hifza održavala se tri puta sedmično u tri različita stepena. Prvi stepen prema planu i programu predviđao je učenje napamet 30. džuza ili Amme džuza Časnog Kur'ana. Plan za drugi stepen uključivao je učenje dva dodatna džuza. Treći stepen je učenje cijelog Kur'ana napamat.

školahifza kakanj.skasmuftija Kakanj hifz0 02 04 1a0fa9a618c9607121176cad0af0b3de9869bce39e0359ab68a6578a17662464 2840f4f60 02 05 4fa18770d541544cd1fbb9ba96631e3e8100cb78f263563c8b5b43c538101e14 704d9df60 02 05 7d848d63eb165f3e4053023cf8976caa66edd4762494786ad16943537a1cd013 dd8864f80 02 05 c1f66645cefa35aad28f6ae0820b5ec10c92d0618a3525a591836bb06e383bd7 fe89e3b032260777 2120208961588320 2001682135504650240 n32280219 491280931289956 7283483648832045056 n0 02 05 13667ea562925162038739c43a298fb3a2e400739252dd3e5c3d5e10b90e6312 2426372032350116 10215695692481750 110244569173458944 n