snaga porodice 1

U vremenu kada porodice sve više zapadaju u krizu, kada komunikacija među članovima biva sve slabija, Muftijstvo sarajevsko nastoji da osmisli projekte sa ciljem jačanja porodice i osnaživanja bračnih parova, koji će na najadekvatniji način odgovoriti na potrebe supružnika, roditelja, ali i članova šire porodice.

S tim ciljem uspostavljena je saradnja sa Organizacijom World Vision, sa kojom Muftijstvo već dvije godine sarađuje na zajedničkom projektu „Snaga porodice“. To je specifičan način rada kroz interaktivne radionice, koji WV implementira širom svijeta. WVBiH je ustupio Islamskoj zajednici metodologiju i materijal koji je mr.Nermina Baljević kontekstualizirala za potrebe muslimana u BiH.

U periodu od 7. do 9. septembra je održan četvrti ciklus seminara, a učesnici su bili bračni parovi i pojedinci sa područja medžlisa Vareš, Visoko, Olovo i Sarajevo. Radionice su vodili prof.dr. Mustafa Hasani, mr. Nermina Baljević, mr. Sulejman ef. Čeliković, mr. Sabrija Mehmedović i Amela Brdar, socijalna radnica i muallima MIZ Sarajevo. Seminar su podržali i predstavnici WVBiH, mr. Nikica Lubura Reljić, te direktorica programa u BiH Larisa Klepac, koja je pratila radionice i potvrdila da će ovaj projekat biti podržan i proširen u narednom periodu.

snaga porodoce 2

Prethodna tri seminara koja su održana u Fojnici i Sarajevu pokazali su da se radi o veoma važnom projektu za naše porodice. Radionice tretiraju prošlost, sadašnjost i budućnost – prošlost u svrhu osvještavanja svega onoga što je pojedinac doživio u najranijem djetinjstvu, osobe koje su obilježile taj period i utjecaj svega toga na kasniji život.

Sadašnjost tretira sve uloge pojedinca i supružnika, odgovornost koju imaju prema djeci, supružniku, familiji. Sve to je protkano analiziranjem Kur'anskih ajeta, hadisa i priča. Učesnici promišljaju o vlastitim ulogama i situacijama, s ciljem da u budućnosti povećaju kompetencije vlastitih uloga.

snaga porodice 4

Na poseban način se tretira planiranje budućnosti uz obradu dove i kreiranje vlastitih dova od strane učesnika. Utisci učesnika su jako dobri i svi su jednoglasni da je ovo aktivnost koja je jako potrebna na terenu.

Učesnici seminara su potvrdili da za ovakvim sadržajima postoji velika potreba među porodicama u BiH, te da nisu ranije imali priliku na ovaj način promišljati o porodičnoj dinamici, odnosima i potrebama današnje porodice.

Cilj Muftijstva sarajevskog je da ovakav način rada sa porodicama postane redovna aktivnost u medžlisima.