Muftijstvo sarajevsko u saradnji s organizacijom World Vision će u narednom periodu raditi na projektu osnaživanja porodice i braka s ciljem promoviranja i jačanja njihovih vrijednosti, a u svrhu skretanja pažnje i prevazilaženja problema i kriza s kojima su suočene ove dvije važne institucije. S tim ciljem je u Fojnici od 10. do 12. marta održan set radionica na kome su nosioci navedenog projekta imali priliku testirati dugo pripremani materijal.

Projekat, pod radnim nazivom Snaga porodice, kao i Priručnik za rad na radionicama, za različite korisničke i ciljne grupe, (supružnici, roditelji, mladići i djevojke koji još nisu u braku) nude sadržaj baziran na principima i vrijednostima islama.

Radionice u Fojnici su imale za cilj da se testira metodologija radionica i ostali sadržaj projekta, koje će Muftijstvo sarajevsko razviti kao svoju stalnu aktivnost u cilju njegovanja islamskih i pozitivnih tradicijskih vrijednosti i praksi vezanih za brak, porodicu i roditeljstvo.

Ciljnim grupama će biti pružena podrška u pripremi i građenju porodice kao sigurnog okruženja, punog ljubavi za dobrobit i zaštitu  svih njenih članova kao i odgoja djece.

U perspektivi je obuka edukatora, pojedinih članova Zajednice, koji će voditi radionice u zajednicama na lokalnom nivou – medžlisima i džematima, te razvijanje alata za radionice prilagođene određenim korisničkim grupama, kao i pojedinačnim temama i problemima sa kojima se susreće današnja porodica.

Iz tog razloga na ovu radionicu su pozvane osobe koje su svojim iskustvom, znanjem, dobronamjernošću, a prevashodno kritičkim mišljenjem i konstruktivnim prijedlozima pomogli da i Projekat i metodologija rada, kao i sam Priručnik budu što bolji i svrsishodniji.

Stručni tim koji  radi na ovom projektu su: prof.dr.Mustafa Hasani, mr.Nermina Baljević, mr. Sulejman Čeliković, mr. Nikica Reljić, dr. Abdulgafar Velić i mr.Sabrija Mehmedović.fojnica1 1123456

fojnica