01ffgdgd.jpg

Uprava za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta IZ-e je u saradnji se Sarajevskim muftijstvom u okviru projekta „Islamska zajednica u suočenju sa raznim vrstama ideologija“ realizovala trodnevni kamp za koordinatore Mreže mladih sarajevskog muftijstva pod nazivom “Mladi i izazovi savremenog svijeta”. Kamp je realizovan u Sarajevu od 30.08-01. 09. a prisustvovalo mu je četrdeset i šest mladih koordinatora sa područja Sarajevskog muftiluka.

Cilj kampa je da se koordinatori Mreže mladih kao glavni nosioci i realizatori aktivnosti u svojim džematima upoznaju sa trenutnom situacijom u društvu, te djelovanjem i radom nevladinog sektora u BiH kao i raznim vrstama ideologija koje se najčešće plasiraju kroz neke nevladine organizacije, sekte i pokrete.

„Obzirom na rastući trend uključivanja mladih u rad raznih nevladinih organizacija važno je u tom smislu usmjeriti ih kako na prednosti tako i nedostatke i opasnosti koje se mogu kriti iza aktivnosti pojedinih nevladinih organizacija koje nekada predstavljaju određene ideologije i sekte strane bosansko-hercegovačkom tradicionalnom poimanju i prakticiranju islama.  U tom smislu na kampu se govorilo o trendovima i kretanjima unutar, kako globalnog, tako i lokalnog civilnog društva te procesa koji se odvijaju  u tranzicijskim zemljama kada je u pitanju fenomen radikalizacije mladih“- izjavila je koordinatorica projekta Medina Mehmedović-Mulalić.

Treći dan kampa mladima su se pridružili i imami koordinatori Mreže mladih koji su zajedno sa njima i predstavnicima muftijstva diskutovali o izazaovima s kojima se susreću na terenu kroz aktivnosti Mreže mladih, te definirali naredne aktivnosti koje trebaju realizirati u jesenjem semestru.

Na kraju se mladima obratio i sarajevski muftija prof. dr. Enes Ljevaković koji je tom prilikom istakao kako je važno da naša bošnjačka omladina bude svjesna i educirana o svim pojavama u društvu te da u skladu s tim svojim aktivnostima utiče na pozitivne promjene kako u svom džematu tako i šire. „Vi ste naša najbolja omladina i budući članovi džematskih odbora i drugih struktura Islamske zajednice. Stoga moramo svi vrijedno raditi na mogućim poboljšanjima i adekvatnim odgovorima na savremene izazove“- istakao je muftija Ljevaković. Nakon obraćanja muftija dr. Enes Ljevaković je čestitao svim učesnicima kampa i podijelio im uvjerenja o prisustvu.

U radnom dijelu seminara obrađene su sljedeće teme: Institucionalno življenje islama i pluralizam islamske misli; Zašto se mladi okreću sektama i fenomen nove religioznosti; Nova religioznost i opasnosti novih vjerskih trendova; Proces radikalizacije u nasilni ekstremizam, pull i push faktori; Razumijevanje pull i push faktora u radikalizaciji; Uloga vjerskog NGO sektora u bh društvu, Osvrt na djelovanje i aktivnosti nekih vjerskih organizacija; Medijska kultura – konstrukcija zbilje.

Navedene teme obradili su sljedeći predavači: Muhamed Jusić, Medina Mehmedović-Mulalić, Abdulgafar Velić i Ismet Bećar.