U skladu s godišnjim planom Službe za pravne i administrativne poslove Muftijstva sarajevskog, 16. novembra 2023. godine, u Sarajevu je održan seminar za sekretare medžlisa Muftiluka sarajevskog.

Seminar je organiziran u dvije tematske cjeline, i to:

  • Upravljanje dokumentacijom u organima Islamske zajednice u BiH i
  • Pravilnik o članstvu i članarini Islamske zajednice u BiH.

Voditelj seminara je bio doc. dr. Rijad Delić, rukovodilac Službe za pravne i administrativne poslove Muftijstva sarajevskog. Sekretari medžlisa su uzeli učešće na seminaru. Diskusija seminara je bila otvorenog tipa u cilju prezentiranja ideja koje će kratkoročno i dugoročno poboljšati postupanje i administrativno poslovanje organa Islamske zajednice na području Muftiluka sarajevskog.

Učesnici seminara su na kraju pohvalili intenciju Muftijstva sarajevskog da se na ovakav način pristupa pitanjima iz administrativno-pravne oblasti, te su izrazili želju da se tendencija sličnih seminara i druženja nastavi i u narednom periodu.

Izvor: Redakcija