Breza.jpg

Drugog i trećeg augusta tekuće godine održan je seminar Snaga porodice u Brezi. Seminar je rezultat saradnje Muftijstva sarajevskog, World Vision, Medžlisa IZ Breza, osnovnih škola u Brezi, Biblioteke Breza i Centra za socijalni rad u Brezi i Varešu. Polaznici su bili roditelji osnovnih škola iz Breze, a radionice su realizirali glavni imam medžlisa IZ Breza Zejd ef.Sokić, koordinatorica Medžlisa Breza Eldina Frljak, koordinatorica Vareša Saudina Beganović, Nikica Lubura- Reljić i Sabrija Mehmedović. Polaznici su pokazali veliko interesovanje za ovakvu vrstu rada i seminar je prošao u izuzetnoj atmosferi.

U periodu od 29. do 31. augusta održana je obuka za zaposlenike World Vision u BiH na Model Celebrating Families, odnosno kontekstualiziranu verziju modela za potrebe muslimana u Bosni i Hercegovini nazvanu Snaga porodice. Kontekstualizaciju su radili mr.Nermina Baljević, prof.dr.Mustafa Hasani, šef Katedre Fikha na Fakultetu islamskih nauka i prof.dr.Zuhdija Hasanović, Dekan Fakulteta islamskih nauka, a na razvijanju projekta radili su mr.Sabrija Mehmedović, koordinatorica Odjela za brak, porodicu i ženski aktivizam Muftijstva sarajevskog, mr.Sulejman ef.Čeliković, glavni imam medžlisa IZ Kakanj i mr. Nikica Lubura-Reljić iz organizacije World Vision.

Cilj je bio približiti učesnicima model za potrebe implementacije na terenu, kao i omogućiti im učešće u svojstvu krajnjeg korisnika.

Za potrebe implemetacije projekta, priređen je i priručnik koji je prvenstveno namijenjen budućim edukatorima i moderatorima na radionicama koji će raditi sa džematlijama sistematski na promociji i zaštiti islamskih porodičnih i bračnih vrijednosti, uz savremenu metodologiju. Radionice za ovu namjenu su inovativan, vrlo pogodan oblik rada sa pripadnicima džemata u okviru Islamske zajednice, bračnim parovima i onim koji se spremaju da stupe u bračnu zajednicu kao oblik pripreme za brak i porodicu.

Kroz trodnevni seminar sa učesnicima su radili mr.Baljević, prof.Hasani, mr.Mehmedović i mr.Čeliković. Učesnici su pokazali izuzetnu zainteresovanost i nisu krili oduševljenje projektom.

Breza 1SarajevoSulejmanrad