U utorak 27. decembra 2016. godine, muftiju sarajevskog dr. Enesa Ljevakovića posjetila je dr. Dževada Šuško, direktorica Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka, s naučnim saradnicima hfz. dr. Elvirom Duranovićem, hfz. mr. Sumejom Ljevaković-Subašić i mr. Hikmetom Karčićem.

27 12 2016 iitb saradnja

Muftija sarajevski dr. Enes Ljevaković predložio je direktorici Instituta dr. Dževadi Šuško saradnju na određenim projektima, koji su od važnosti za islamsku tradiciju  Bošnjaka ali i općenito za širi društveno-historijski kontekst. Također, predloženo je formiranje radne grupe koja će napraviti platformu zajedničke saradnje kao i konkretne prijedloge za način realizacije ovih projekata.

Na području Muftiluka sarajevskog nalaze se brojni islamski objekti koji su od historijske važnosti za Bosnu i Hercegovinu,  zatim zanimljivi lokaliteti za koje se vežu posebni i važni događaji, kao i spomenici i lokaliteti iz srednjovjekovnog perioda Bosne. Svi ti lokaliteti i objekti predmet su istraživanja i interesovanja Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka, istakla je dr. Dževada Šuško.

Muftija sarajevski se zahvalio na posjeti i iskazao zadovoljstvo budućom saradnjom i zajedničkim aktivnostima na projektima od važnosti kako za Islamsku zajednicu tako i za državu Bosnu i Hercegovinu.