Muftijstvo sarajevsko i Vakufska direkcija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini organizirali su 7. decembra savjetovanje za predstavnike medžlisa Muftiluka sarajevskog o ulozi i značaju Vakufa za širu društvenu zajednicu.

Prisutnim predstavnicima medžlisa obratili su se direktor Vakufske direkcije dr. Senaid Zajimović i rukovodilac Odjela za pravne, finansijske i opće poslove Huso Salihović. Riječi dobrodošlice u ime Muftije sarajevskog uputio je rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje dr. Samed Omerdić.

Direktor Zajimović je tokom sastanka predstavio radnu verziju dokumenta “Strategije razvoja vakufa i Vakufske direkcije u narednih deset godina”, a koji će svim medžlisima biti dostavljen na uvid uz mogućnost predlaganja i usaglašavanja planova kako bi oni bili provedeni i kako bi polučili što bolje rezultate.

Naglasio je da su u izradi dokumenta “Strategije razvoja vakufa i Vakufske direkcije” učestvovali eminentni stručnjaci iz oblasti ekonomije i prava kao i uspješni privrednici.

Danas kada analiziramo prikupljene podatke možemo sa sigurnošću reći da je Islamska zajednica jedan od najvećih investitora u našoj državi u posljednjih deset godina. Stoga je cilj ove Strategije očuvati kontinuitet i dinamiku rada na unaprijeđenju vakufske imovine u nadolazećoj dekadi kao i definisati smjernice u budućem radu – rekao je Zajimović.

Istakao je i da je Vakufska direkcija u u svakom medžlisu uradila nešto vrijedno, te dodao kako u svakom od njih treba definirati i realizirati barem jedan projekat od ekonomskog značaja.

Zajimović je u obraćanju imamima ukazao i na važnost međusobnog uvažavanja, usaglašavanja i opće posvećenosti ciljevima, navodeći da je samo na taj način moguće očekivati pozitivne rezultate.

O važnosti pravovremene, stručne obrade predmeta iz domena vakufske imovine, kao i preciznosti dosljednog izvještavanja između organa Islamske zajednice govorio je pravnik Vakufske direkcije g. Huso Salihović.

Osvrnuo se na provođenje kompletne procedure kod predmeta koji tretiraju vakufsku imovinu i sistem izvještavanja u tim predmetima, te ukazao na potrebu da se predmeti završe do kraja kako je to predviđeno pravilima, naglašavajući da su predmeti za koje postoje izvještaji o svim radnjama, završeni.

Konstatovao je i da medžlisi moraju biti ažurniji u dostavljanju izvještaja kada je riječ o realizaciji određenih odluka i zaključaka. Naveo je konkretne primjere iz prakse kakve negativne posljedice se mogu prouzrokovati po vakufsku imovinu ako se predmeti ne provode u skladu sa donijetim odlukama i zaključcima.

Gosp. Salihović je posebno naglasio važnost pravovremenog djelovanja u predmetima uvakufljenja, transformacije i izdavanja vakufske imovine.

“Svjesni smo opterećenosti rada u administracijama medžlisa i nastojimo da im u svakom smislu pomognemo, ali je nužno da na vrijeme i potpuno iskomuniciramo sve pravne radnje i aktivnosti” – rekao je Salihović, koji je tom prilikom istaknuo i određene aktivnosti u narednom periodu kada je u pitanju vakufska imovina, posebno aktivnosti koje će doprinijeti zaštiti i unaprijeđenju vakufske imovine.

“Ne želimo da dođemo u situaciju da na bilo koji način, primjenjujući državne zakone i akte Islamske zajednice, prouzrokujemo bilo kakvu vrstu štete bilo kojem medžlisu i zato sve procedure moramo poštivati do kraja” – poručio je Salihović.

Skup je uspješno moderirao i vodio rukovodilac Službe za pravne i administrativne poslove dr. Rijad Delić.

(Preporod.info)