208711118_965508657355731_5246025408650011187_n.jpg

 

Uprava za obrazovanje i nauku, Uprava za vanjske poslove i dijasporu u saradnji sa Muftijstvom sarajevskim, organizovali su stručni seminar za sve profesore Islamske vjeronauke s područja muftiluka sarajevskog.

 

Seminar je održan u ponedjeljak, 28. juna 2021. godine u Gazi Husrev-begovoj biblioteci i u Medresi “Osman ef. Redžović” u Visokom. Isti seminar je održan u dva termina i dvije lokacije zbog ograničenja broja osoba u zatvorenom prostoru.

 

Seminaru u Sarajevu su prisutvovali vjeroučitelji iz sarajevskih općina, dok su seminar u Visokom slušali vjeroučitelji iz drugih općina sa područja muftiluka sarajevskog. 

209035913_2915742578677978_7243504093458014602_n.jpg

Seminarom je moderirao hfz. Ammar ef. Bašić, a prisutnima se obratio dr. Ahmed ef. Purdić, rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva sarajevskog koji je čestitao vjeroučiteljima na uspješnom radu.

 

O temi Metodika duhovnog odgoja u razvoju kultova govorio je dr. Nezir Halilović, a o temi Nova religioznost: Ideologije, pokreti i sekte nasuprot tradicionalnih vjerskih zajednica i uloga vjerskog NVO sektora u bh društvu govorila je mr. Medina Mehmedović – Mulalić.

210472628_1194669057651197_8100701092692186428_n.jpg

U drugom dijelu seminara dr. Nihad Čamdžić govorio je o Dogmatsko-pravnoj distinkciji šitskog i sunitskog pravca i nužnost njezinog prepoznavanja u savremenom kontekstu, a dr. Senad Ćeman o temi Ideologija nasilnog ekstremizam i tekfir – lekcije iz muslimanske historije i pojava tekfira u BiH.

210260159_976828986418683_254001714256389001_n.jpg

Vjeroučiteljima prisutnim seminaru u Visokom se obratila i Emina Grabus, savjetnica za Islamsku vjeronauku pri Pedagoškom zavodu Zenica koja je ukazala na značaj osvrta na ovakve teme.

208425653_544623730248445_2116132041878112862_n.jpg

Vjeroučitelji su svojim sadržajnim diskusijama dali doprinos uspješnosti ovih seminara.

 209509219_495202538216717_444795727985757650_n.jpg

209907593_312177873892947_7416484085926505087_n.jpg