IMG 9188

Muftijstvo sarajevsko je 17.novembra 2018. godine u saradnji sa Centrom za lično i profesionalno usavršavanje i medžlisom islamske zajednice Kakanj organiziralo jednodnevni seminar za roditelje. Tema seminara je bila – Dijete i mi-komunikacijom do bliskosti. Voditeljica seminara je bila mr.Merima Bejtagić-Makić. Bio je to praktični seminar za roditelje i odgajatelje koji je utemeljen na principima islama i razvojne psihologije. Cilj seminara je ukazati na važnost izgradnje čvrstog odnosa između djeteta i roditelja kao prvi ključ odgoja i uticaja na dijete. Konkretne alate i kompetencije su učesnici učili kroz interaktivne i iskustvene vježbe, a naučene tehnike će imati priliku primijeniti u odgoju vlastite djece.

Ovo je prvi seminar koji se organizuje za roditelje i Muftijstvo planira ako Bog da i u ostalim medžlisima provesti program „Pet stubova roditeljstva“ koji se temelji na općim principima roditeljstva, ali unutar šireg okvira islama i koji se obraća muslimanima općenito, bez obzira na njihovu kulturnu pripadnost. Program su 2007.godine razvile tri stručnjakinje iz Velike Britanije, koje imaju veliko iskustvo u radu s porodicama i provođenju programa za edukaciju roditelja.