Shodno godišnjem planu Službe za ekonomske i finansijske poslove Muftijstva sarajevskog, 21. juna 2023. godine u Sarajevu je održan seminar za knjigovođe i blagajnike medžlisa sa područja Muftiluka sarajevskog.

Seminar je bio organiziran u četiri tematske cjeline, i to:

  1. Pravilnik o organizaciji i radu medžlisa i džemata IZ u BiH;
  2. Pravilnik o finansijskom poslovanju, organizaciji i načinu vođenja knjigovodstva ustanova IZ u BiH;
  3. Novi Pravilnik o članstvu i članarini IZ u BIH te
  4. Pravilnik o kontroli poslovanja organa, organizacionih jedinica i ustanova IZ u BIH.

Voditelj seminara je bio mr. Muhamed Jugović, rukovodilac Službe za ekonomske i finansijske poslove Muftijstva sarajevskog. Predstavnici ekonomsko-finansijskih službi svih deset pripadajućih medžlisa su uzeli učešće na seminaru. Diskusija seminara je bila otvorenog tipa u cilju prezentiranja ideja koje će kratkoročno i dugoročno poboljšati efikasnost i efektivnost ekonomsko-finansijskog poslovanja Muftiluka i pripadajućih medžlisa.

Učesnici seminara su na kraju pohvalili intenciju Muftijstva sarajevskog da se na ovakav način pristupa pitanjima iz ekonomsko-finansijske oblasti, te su izrazili želju da se tendencija sličnih seminara i druženja nastavi i ubuduće.

Izvor: Redakcija