293268693_357082793257167_4959822390916377612_n.jpg

  

Seminar Snaga porodice održan je u prostorijama medžlisa islamske zajednice Vareš 16. i 17.jula 2022.godine.

 

Učesnici seminara su bili roditelji učenika osnovnih škola, kao i članice Odjela za brak i porodicu. Među roditeljima učenika bilo je i onih koji su katoličke vjeroispovijesti, što je bila novina u organiziranju ove vrste edukacije prošle godine. Muftijstvo sarajevsko u saradnji sa World Visionom razvija ovaj projekat od 2016. godine. Brojne radionice su organizirane na terenu, a svaka grupa ima određenu specifičnost kada je riječ o promišljanju vlastite prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

 

Sadržaj radionica je urađen po savremenoj metodologiji, za šta su zaslužni mr. Nermina Baljević i prof. dr. Mustafa Hasani, a temelje se na vrijednostima islama. Zadaci se rade na temelju kur'anskih ajeta, hadisa i drugih materijala iz islamske tradicije. Značaj ovakvog pristupa u radu sa pojedincima i porodicama može ilustrovati osvrt jedne učesnice na seminar, koja je navela da joj je prisustvo na radionicama napunilo baterije, dušu i srce i da je saznala mnogo toga novog o vrijednostima porodice, odgoju i važnosti poštivanja.

 

Radionice su realizirali Zejd ef. Sokić, Saudina Beganović, Eldina Frljak i Sabrija Mehmedović, a koordinator iz World Visiona bio je Adnan Salihagić.

 

293464776_1060126431530148_8987237552588572492_n.jpg

 

 

293631375_775594770156634_7796681335915376817_n.jpg

 

 

293663848_364145355696706_3240642234001060058_n.jpg