0-02-05-3a8eaa322664dda437450dfffec02531268a0055221f7ad43309ec72fbce9428_6ee512c.jpg

Uprava za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta IZ u BiH jučer je u saradnji sa Muftijstvom sarajevskim realizirala seminar za koordinatore za saradnju sa nevladinim organizacijama medžlisa sa područja ovog Muftiluka.

 

Na početku seminara prisutnima se u ime Muftijstva obratio Ahmed Purdić, rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva te izrazio zadovoljstvo dosadašnjim aktivnostima koordinatora i njihovom spremnošću da na adekvatan način sarađuju sa organizacijama od općedruštvenog značaja, kao i da se na odgovarajući način nose za izazovima savremnih ideologija koje nevladin sektor koriste kao platformu za širenje vlastitih ideologija.

 

Stručna saradnica u Upravi za vanjske poslove i dijaporu Medina Mehmedović Mulalić prezentirala je dosadšnje aktivnosti Uprave i koordinatora te prezentirala konkretna polja saradnje i organiazcije sa kojima je moguće sarađivati.

 

Rijad Delić, koordinator Muftijstva sarajevskog je izložio prijedloge aktivnosti koji mogu biti realizirani u narednom periodu. Na seminaru je, između ostalog, bilo govora o raznim izazovima sa kojima se u radu susreću koordinatori te su razmotreni modeli za rješavanje određenih pitanja tokom diskusije.

0-02-05-d2256a1d0ce4397c5e187a3da442339b4999e0612f565058f4b4ba97b4e623b4_4ce9dde8.jpg