nema-tog-ibadeta-i-te-poboznosti-koja-je-preca-od-zdravlja-i-zivota-covjeka-4.jpg

U okviru rubrike “Poruka uoči petka” donosimo dio teksta Safeta Pozdera, objavljenog u IIN Preporod koji govori o kur'anskom pojmu Furkan, a koji se može razumijevati kao svojevrsni korektiv ponašanja muslimana današnjice.

 

Savršenstvo Kur'ana je, između ostalog, i u tome što spominje pojam koji bismo danas komotno mogli nazvati šestim čulom. U 29. ajetu sure El-Enfal, naš Gospodar poručuje:

 

“O vjernici, ako se Allaha budete bojali, On će vam furkan dati, preko ružnih postupaka vaših preći i oprostiti vam. Njegova dobrota je neizmjerna”.

 

Šta je Furkan?

 

Furkan je jedno od imena Kur'ana. Ako bismo htjeli da prevedemo ovu riječ, mogli bi kazati da je furkan ono što rastavlja istinu od laži, svjetlo od mraka ili dobro od lošeg. Odatle potiče i ime Faruk koga je kao nadimak nosio i halifa Omer budući je svojim postupcima jasno ukazivao na dobro i loše te na istinu i laž.

 

Gore spomenuti ajet nam garantuje furkan, pod uslovom da smo Allahu pokorni. Drugim riječima, vjernik koji se Allaha boji i Njemu je pokoran, ima od Allaha poseban dar, šesto čulo, specijalne senzore koji se zovu furkan. To šesto čulo, odnosno ti senzori mu pomažu da uvijek, na svakom mjestu i u svakoj situaciji jasno razlikuje ono što je ispravno, dobro i korisno od onoga što ne valja i što je pogrešno. 

 

Furkan u praktičnom smislu i svakodnevnom životu može biti predstavljen kao stanje vjernika prilikom prelaska dozvoljene granice ili prilikom postupanja suprotno dozvoljenom. Iskreno bogobojazan čovjek će osjetiti nelagodu, te automatski znati da griješi i gdje griješi.