266280297_430045238657148_8199557840146761343_n.jpg

Sjednica Savjeta za vjerska pitanja i Savjeta za administrativna pitanja Muftijstva sarajevskog kojom je predsjedavao muftija sarajevski prof. dr. Nedžad Grabus održana je 15. decembra 2021. godine u Sarajevu.

 

U okviru dnevnog reda sjednice, kojoj su prisustvovali glavni imami i predsjednici medžlisa Islamske zajednice Muftiluka sarajevskog, članovi Muftijstva, direktori Gazi Husrev-begove medrese i Medrese “Osman ef. Redžović”, usvojeni su Plan rada i Budžet Muftijstva za 2022. godinu.

266034099_440866580918677_3467223022886831252_n.jpg

Ovom prilikom održano i je savjetovanje o problematici upravljanja i rukovođenja vakufskom imovinom koje realizira Vakufska direkcija u saradnji sa muftijstvima. Prisutnima su se u okviru savjetovanja obratili direktor Vakufske direkcije hafiz dr. Senaid Zajimović i Huso Salihović, stručni savjetnik za pravne poslove u Vakufskoj direkciji.

 

Prezentirani su dosadašnji projekti Vakufske direkcije, kao i iskustva u upravljanju vakufima.

267940306_1105106323576002_1764770145040421024_n.jpg

266266410_217845423842944_1100908426607170040_n.jpg