savjetovalište

Predstavnici KJU „Porodično savjetovalište“ Sarajevo su 10.januara posjetili Muftijstvo sarajevsko. Direktor Senad Alić, mr.sci. Azra Latić, mr.sci. Dijana Simanić i dipl.soc.radnik Tarik Smailbegović su predstavili rad Savjetovališta i dali nekoliko prijedloga za saradnju između dvije institucije.

Kantonalna javna ustanova „Porodično savjetovalište“ spada u mrežu ustanova socijalne zaštite, koja je u svojoj djelatnosti rada usmjerena na pružanje stručne psihosocijalne pomoći i podrške građanima. Djelatnost se odvija kroz pružanje psihosocijalne podrške, savjetodavno-terapeutskog tretmana, realizaciji razvojno-istraživačkih preventivnih projekata, stručne i profesionalne pomoći i podrške institucijama i organizacijama koje se bave porodicom.

U radu Muftijstva sarajevskog već tri godine djeluje Odjel za brak, porodicu i ženski aktivizam. Kroz različite projekte nastoji se pružiti podrška ženama i porodicama. Saradnja sa „Porodičnim savjetovalištem“ bi bila vrlo značajna zbog situacija kada se porodice ne mogu same nositi sa određenom problematikom. U narednom periodu će se raditi na zajedničkim projektima koji će doprinijeti osnaživanju porodice i radu prije svega na prevenciji.

Muftija sarajevski prof.dr.Enes ef.Ljevaković se zahvalio na posjeti i dao prijedloge moguće saradnje.