c48dovjek-na-raskrc5a1c487u.jpg

“Zato, u dobru se natječite, Allahu ćete se svi vratiti..” (Al-Maide, 48)

 

Od brojnih osobina kojima se opisuju vjernici u suri Vjernik Allah ističe i osobinu onih koji žure da čine dobra djela i radi njih druge pretiču.

 

Natjecanje ashaba je bilo upravo ovakvog karaktera u kojem je često prvak bio Ebu Bekr, sa čime smo upoznati na osnovu brojnih predaja o životu ashaba.

 

U našem svakodnevnom životu ovaj vid natjecanja ne ogleda se u njegovanju takmičarskog duha nego u konstantnom radu na samom sebi i nastojanju da praksa činjenja dobra bude sadržajnija iz dana u dan. Popravljanje vlastitih manira je svojevrsno natjecanje u dobru

 

S druge strane, sa ciljem razvijanja osjećaja spram dobra kod djece, vjernici mogu u svojim porodicama graditi jedan vid takmičarskog duha, kada djeca mogu činiti dobra djela radi nagrade, a mi ili najstarije dijete biti sudija ili onaj ko vodi evidenciju dobrih djela.

 

(Preporod)