unnamed.jpg

Kao vid savjeta i motivacije vjerničkog približavanja stilu života Muhammeda a.s., u nastavku donosimo dio teksta Prljača Mustafe “O onom bližnjem”, objavljenog u IIN “Preporod”.

 

Kur'an čovjeku pristupa kao biću koje ima stvarna ograničenja i slabosti. Stoga od njega ne zahtijeva savršenost, jer je on, ma koliko pokušavao, ne može postići.

 

No, svojim propisima nuka čovjeka da se što više približi savršenosti, da mu ona bude ono bližnje, da što više upotpuni svoje biće, izgradi ga, oplemeni i pred Dragoga Boga dođe „zdravoga srca“. Zdravo srce bit će krunska vrijednost u „Danu u kome neće vrijediti ni imetak ni sinovi“ i okosnica čovjekova spasenja. (V. Eš-Šu'arā’, 89)

 

Vrhunac ljudskih mogućnosti, prema kur'anskim izražajima, predstavlja poslanik Muhammed, a.s., no Kur'an se u nekoliko slučajeva i prema nekim njegovim gestama odnosi kritički. (V., npr., početak sure ‘Abese)

 

I pored toga, Uzvišeni Bog je za nj rekao da je „na Pravom putu“, da je „veličanstvenog morala“ i sl., te pozvao vjernike da u njemu imaju „najljepši uzor“ (El-Ahzāb, 21).

 

Drugim riječima, pozvao ih je da nastoje što više ličiti na nj u svom svakodnevnom životu – da budu njegovi bližnji.