sk2

U prethodnim danima je počela sa radom Škola Kur'ana „Ikre“, na čijoj izgradnji je vijedno radio Medžlis islamske zajednice Kiseljak u prethodnoj godini.

Nakon stavljanja u funkciju obdaništa „Ikre“, u Školu Kur'ana je upisano preko dvadeset polaznika, koji će vikendom povećavati svoje znanje iz Kiraeta i raditi na polju učenja Kur'ana. Planirano je da u narednoj godini polaznici savladaju ‘Amme džuz, posljednjih 20 stranica Kur'ana.

Učenike je na prvom susretu dočekao glavni imam, Kenan ef. Bajrić, koji je djeci  njihovim roditeljima zaželio dobrodošlicu, te ih upoznao sa načinom rada Škole hifza Kur'ana.

Vođa Škole Kur'ana je hfz. Sead Babaluk, koji će raditi sa polaznicima na polju tahfiza (učenja Kur'ana napamet).

U radu Škole Kur'ana će svoje učešće uzeti i mladi, koji u sklopu Mreže mladih imaju kurs Kur'ana, gdje sa koordinatorom Mirza ef. Bilićem rade na pravilnom i tečnom učenju Kur'ana Časnog.

Na samome početku, Školu Kur'ana su posjetili i predstavnici muftijstva Sarajevskog, dr. Abdulgafar Velić, pomoćnik muftije Sarajevskog i hfz. Sadrudin Išerić, koordinator Škole hifza Muftijstva, koji su dali osnovne upute za rad na polju hifza na nivou Muftijstva i te izrazili svoju podršku u ovome projektu.

sk3sk4