thumbs_b_c_4acffd7f98db538145c11f1434908334.jpg

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo realiziralo je vrijedan projekt u saradnji sa UNICEF-om, a u okviru kojeg je planirana i izrada digitalnog kataloga primjera najboljih online praksi nastavnika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama.

 

U kategoriji srednjih škola među pet najboljih je uvrštena i online praksa profesora Islamske vjeronauke sa područja našeg muftiluka, mr. Semira Salihovića.

199248859_216223486984562_5481628547004533552_n.jpg

Digitalni katalog primjera dobre prakse će biti dostavljen školama i predškolskim ustanovama, te objavljen na web-stranici Ministarstva za odgoj i obrazovanje.

 

Čestitamo mr. Salihoviću i želimo mu uspjeh u budućem radu.