o8

Mreža mladih Olovo prvu je radionicu trećeg jesenjeg modula „Biti iskren“ uradila zajedno s predstavnicima Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II iz Sarajeva. Teme radionice bile su “Iskrenost” i “Koračajmo zajedno”.

Program aktivnosti u sklopu ove radionice uključivao je posjetu džamiji, samostanu i pravoslavnoj crkvi. Nakon toga organizirana je zajednička radionica i druženje na kojoj su svoja izlaganja imali Alija Gušić, Amina Čolaković, Stefan Terzić, Duška Kovačević, Renata Glavinka.

o 1

Aktivistica Mreže mladih iz Olova Lejla Klis istakla je da su mladi Olova do sada u sklopu redovnih radionica učili o važnosti obrazovanja i dobročinstva, a tema iskrenosti došla je kao kruna na do sada rađeno i na neki način zaokružila i stavila pečat na sve naše aktivnosti. Bez iskrenosti nema dobrog djela, nema učinjenog dobra, bez iskrenosti nema korisnog znanja, bez iskrene namjere nema prave i trajne koristi od bilo čega. Čovjek koji nije iskren u svojim postupcima ne može biti zadovoljan makar kad ostane sam sa sobom, jer zna kakvim je sredstvima došao do cilja. Prije svega, naravno, dragi Bog vidi svačije srce i zna svačije namjere. Sve tri teme naših do sada odrađenih radionica se međusobno prepliću i ukoliko smo ponijeli i usvojili nešto od njih, omogućiti će nam da koračamo zajedno. Ukoliko učimo, to će nam omogućiti da proširimo vidike, da budemo tolerantni, priznamo i poštujemo drugog i drugačijeg. Ako činimo dobro, činimo ga sa iskrenom namjerom. Budimo iskreni da bi postigli dobro, kako za sebe, tako i za zajednicu. Imali smo priliku da naučimo da sve religije preziru laž, licemjerstvo, pohlepu, zlo. Tako da možemo zaključiti da je najvažnije da nam zajednička opredjeljenja kao što su iskrenost, humanost i čojstvo budu ispred svega i krče naše puteve ka cilju. Tako ćemo jedni drugima biti ruka za pomoć, za mir i spas bez obzira na vjerska opredjeljenja. Nijedna religija ne nalaže zlo, niti nakaradne osobine, naglasila je Lejla Klis.

o2

Našim Olovom kroz vijekove protiču tri rijeke, Isto tako, ovdje vijekovima žive tri religije. Te tri naše rijeke će teći vijekovima, kao i tri religije, a vjerujem da ćemo i mi, stanovnici Olova, kao i do sada umjeti da zajedno tečemo u miru prema svome cilju. Različitost je vrijednost, nikako razlog za mržnju. Ne dopustimo da nas drugi koriste za svoje vlastite ciljeve, da budemo pijuni u tuđim rukama, i oružje u tuđim rukama, sredstva za tuđe ciljeve, poruke su mladih Olova

o4

Na kraju, zaključaka ovog druženja jeste da je Bog jedan. Koliko god smo različiti svi bi trebalo da težimo ka istim ciljevima, svima nam je važno da živimo u miru, da budemo prihvaćeni, da se obrazujemo. Naša Bosna i Hercegovina, kao i naš grad bogata je različitim religijama, a mi treba da naučimo živjeti jedni sa drugima, a ne jedni protiv drugih. Jedino tako svima bi nam bilo dobro, poruke su ove zajedničke radionice.

o5o6o7

o3