1 IMG 6957

Muftijstvo sarajevsko organiziralo je radno takmičenje za najuspješnije polaznike Škole hifza s područja Muftiluka sarajevskog. Takmičenju je pristupilo dvadeset polaznika, koji su se takmičili u hifzu Amme džuza i deset polaznika u kategoriji hifza tri džuza. Najuspješniji polaznici Škole hifza, prema rezultatima ovog takmičenja, u kategoriji osnovnih škola predstavljat će naše Muftijstvo na takmičenju na nivou Rijaseta.

U kategoriji hifza tri džuza Muftijstvo sarajevsko predstavljat će Mehić Sumeja, dok će se u kategoriji Amme džuza na nivou Rijaseta takmičiti Jazvin Jahja i Gagula Hamza.

Komsiju ovog takmičenja činili su muhafizi Škole hifza: hfz. Hikmet Džanko, hfz. Abdussamed Podojak, hfz. Maid Ibrahimović i hfz. Sadrudin Išerić. Takmičenju je prisustvovao i dr. Abdulgafar Velić, rukovodilac Službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva sarajevskog, koji se na početku obratio prisutnima, zaželio im uspjeh kako na takmičnju tako i u daljem radu, te otvorio takmičenje.

Škola hifza jedna je aktivnosti na koju je Muftijstvo sarajevsko u prethodne dvije godine stavilo poseban naglasak. Brojni su rezultati koje je Škola hifza postigla u svim našim medžlisima. Blizu hiljadu naših najuspješnjih mekteblija pohađalo je i pohađa Školu hifza. Njih nekoliko stotina naučilo je Amme džuz. Također, nekoliko polaznika Škole hifza steklo je i časnu titulu hafiza cijelog Kur'ana.

Čestitamo svim našim polaznicima Škole hifza, a posebno kandidatima koji će predstavljati naše Muftijstvo na nivou Rijaseta. Također, čestitamo na ovim zapaženim rezultatima našim muhafizima i roditeljima, koji su i najzaslužnji za sve ove rezultate i uspjehe Škole hifza.

IMG 6948