maid-5dadasasa.jpg

U subotu 16. novembra tekuće 2019. godine u džematu Soukbunar upriličena je Večer vakifa povodom završetka renoviranja i adaptacije Hadži Turhanove džamije i imamske kuće, ali i prigodna mevludska svečanost u povodu obilježavanja rođenja Božijeg Poslanika Muhammeda a.s. Svečanost je upriličena nakon jacija-namaza a mevludski program su izveli sarajevski imami. Dobrodošlicu velikom broju gostiju i vjernika iskazao je imam, hatib i muallim ovog sarajevskog džemata mr. hafiz Maid-ef. Ibrahimović, koji je iskazao svoje zadovoljstvo završetkom procesa renoviranja i adaptacije Hadži Turhanove džamije, koja je kroz ovaj proces i podršku vakifa i džematlija doživjela svoje novo rađanje, nakon što je ovu prelijepu džamiju sagradio hadži-Turhan davne 1558. godine.

Dobrodošlicu velikom broju gostiju te zahvalnost svima koji su u proteklom periodu doprinijeli procesu renoviranja ali i kupovini te adaptacije imamske kuće uputio je i dugogodišnji mutevelija ovog džemata hadži Esed Alijević, čija  matrica vođenja i organiziranja džemata može biti za primjer drugima. G. Alijević je iskoristio ovu priliku da zahvalnicu uruči hadži Nurki Čauševiću, za odgovorno vršenje časne dužnosti turbedara Urjan-dedinog turbeta, koje se nalazi na prostoru ovog džemata.  

Prisutnima se obratio i glavni imam MIZ Sarajevo doc. dr. hafiz Kenan-ef. Musić uputivši zahvalnost svima koji se brinu i čuvaju Allahove kuće na različite načine. Zahvalnost vakifima je iskazao i muftija sarajevski prof. dr. Enes-ef. Ljevaković, koji je prisutne u Hadži Turhanovoj džamiji počastio vazu-nasihatom, u kojem je kroz kur’anske ajete govorio o Allahovom Poslaniku Muhammedu a.s. i njegovim odlikama.  

Muftija sarajevski je posebno istakao g. Hamdiju Crnčevića, koji je najveći vakif u historiji džemata Soukbunar. Hamdija i Sabaheta su sa svojom porodicom i za svoju umrlu majku Safiju uvakufili više od 100 000 KM za obnovu Hadži Turhanove džamije i imamske kuće. Pored uloženih sredstava za ovu džamiju, g. Crnčević  je svoj novac, imetak i blagodati koje mu je podario Allah, dž.š., uvakufio i za mostove, javne česme, puteve i pomoć siromašnima. S obzirom da je g. Crnčević opravdano bio odsutan, vakufnamu i sliku Hadži Turhanove džamije, koja je urađena u bakru sa posvetom, a djelo je čuvenog kazandžije Mirsada Brkanića, muftija dr. Ljevaković je uručio imamu hafizu Ibrahimoviću, koji je prisutnima prenio selame i poruku velikog vakifa, g. Hamdije Crnčevića.

S obzirom da se više od dvadeset pojedinaca, porodica i organizacija sa učešćem od po 1000 KM, odlučilo ugraditi u ovaj projekat renoviranja i adaptacije Hadži Turhanove džamije te imamske kuće, ova noć, koja će ostati upisana u historiji ovog džemata, iskorištena je za dodjelu vakufnama istima. Predsjednik Izvršnog odbora MIZ Sarajevo g. Jusuf Zahiragić i glavni imam MIZ Sarajevo doc. dr. hafiz Kenan-ef. Musić uručili su vakufname sljedećim vakifima: Aščić Fikret i Fikreta, Aščić Mirza i Elma, Porodica Avdičević, Familija Fozer, Alijević Esed i Emina, Sadžak Mehmed i Alija, Serdarević ismet i Mevlida, Šeherac Rihad i Amela, Peljto Alija i Nusreta, Švraka Ago i Fikreta, Porodica Tandir, Familija Mujezin, Džigal Alija i Sadžida, Krehić Rabija, Mujkić Muris, Efendić Azemina, Pita Halid, Hebibović Edin, Šatara Sead, Sinanović Tale, Alić Hajrudin, Hećimović Haris, Džemat Kralj Fahd te mr. hafiz Maid-ef. Ibrahimović sa svojom porodicom. 

Svečanost u Hadži Turhanovoj džamiji je okončana učenjem odlomka iz Časnog Kur’ana od strane dugogodišnjeg imama ove džamije Mahmut-ef. Kurtovića te učenjem dove koju je proučio dr. Ferid-ef. Dautović, direktor Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka. Aktiv žena ovog džemata te članovi Mreže mladih su se potrudili da sve prisutne počaste halvom te šerbetom i mevludskim bombonama.