naslovna

U utorak 26. decembra 2017. godine u amfiteatru Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu Vakufska direkcija u suradnji sa Muftijstvom sarajevskim organizirala je savjetovanje o vakufima za predstavnike medžlisa Muftiluka sarajevskog.

Muftija sarajevski dr. Enes-ef. Ljevaković  je u svome obraćanju ukazao na značaj vakufske imovine i važnost njenog očuvanja.

Direktor Vakufske direkcije Senaid Zajimović je govoreći o investiranju u vakufe, te o iskustvima i modalitetima rada na tom polju, istakao kako su u proteklim sistemima vakufi bivali oštećeni i rušeni, ali su u isto vrijeme i ponovo građeni i obnavljani, pri čemu su korišteni različiti vidovi investiranja.

O aktuelnoj pravnoj problematici u vezi s vakufima govorio je Huso Salihović, pravnik Vakufske direkcije. U toku ovog izalaganja utvrđene su aktivnosti koje su dosad provođene vezano za upravljanje i raspolaganje vakufskom imovinom, te aktivnosti koje treba provesti u narednom periodu. Poseban akcenat je dat na završetak projekta popisa i evidencije vakufske imovine, usklađivanje vlasničke indikacije za vakufsku imovinu u skladu sa Odlukom Rijaseta, učestvovanje u postupcima koji se odnose na vakufsku imovinu, legalizaciju vakufskih objekata i dr.

Tokom seminara, predstavnici medžlisa su izložili probleme s kojima se susreću na terenu, kao i svoje inicijative i prijedloge.