savjet za administrativna pitanja

U srijedu 9. oktobra 2019. godine u Sarajevu održana je redovna sjednica Savjeta za administrativna pitanja Muftijstva sarajevskog.

Sjednicom je predsjedavao Muftija, a prisustvovali su joj članovi Savjeta za administrativna pitanja predsjednici izvršnih odbora medžlisa Muftiluka sarajevskog, glavni imami te rukovodioci službi Muftijstva sarajevskog.

U okviru dnevnog reda članovi Savjeta su upoznati sa Pravilnikom o organizaciji i radu medžlisa i džemata Islamske zajednice u BiH,  te sa poduzetim aktivnostima na polju zaštite i unaprjeđenja vakufske imovine.