Lijep-riječ-scaled.jpg

Medžlis islamske zajednice Sarajevo organizovao je dvodnevni seminar za mlade bračne parove i omladince Mreže mladih pod nazivom “Lijepa riječ”. Pomenutim seminarom Medžlis otvara pilot projekat porodičnog savjetovališta u okviru Službe za vjerske i odgojno-obrazovne poslove.

Kroz šest modula, prisutni su slušali o ljubavi i milosti u braku, bračnoj bliskosti, porodičnoj koheziji i pozitivnoj komunikaciji, učestvovali u aktivnim radionicama i družili se.

Lijep-riječ-1.jpg

Prva faza pilot projekta porodičnog savjetovališta podrzumijeva niz edukativnih seminara, nakon čega slijedi otvaranje kancelarije, tj. adrese na koju će se građani moći obratiti za savjet  u vezi porodičnog i bračnog života. Seminar su vodili članovi tima porodičnog savjetovališta Medžlisa IZ-e Sarajevo: Asmir-ef Salihović, prof. islamske teologije, Elma Avdić, mr. psihologije i Amra Abaz, mr. pedagogije.

Lijep-riječ-3.jpg