U džematu Čaršija, Medžlis Islamske zajednice Kakanj, u subotu 2. septembra 2023. je proučena hafiska dova hafizu Izudinu Demiru, koji je 26. hafiz Škole hifza Muftijstva sarajevskog, a šesti hafiz Škole hifza Kakanj.

Hafiskoj dovi u Kaknju prisustvovao je izaslanik reisul-uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini hafiz Mirnes Spahić, izaslanik muftije sarajevskog dr. Samed Omerdić, glavni imam Medžlisa Kakanj mr. Sulejman-ef. Čeliković, veliki broj hafiza, uleme i vjernika. Moderator programa bio je mr. Elvedin-ef. Ibrahimspahić, imam Čaršijske džamije i voditelj Škole hifza Kakanj.

Ovom prilikom u ime domaćina prisutnim se obratio mr. Sulejman-ef. Čeliković, koji je izrazio zadovoljstvo što u Kaknju, koji ranije nije imao jaku tradiciju hifza i hafiza, ima sve više hafiza.

Izaslanik muftije sarajevskog bio je dr. Samed-ef. Omerdić, koji je prenio selame od muftije sarajevskog i uputio kratku besjedu u kojoj se osvrnuo na važnost iskrene odluke (nijeta) i marljivog rada.

Govorio je o važnosti uloge imama i džemata te je pozvao prisutne na jedinstveno djelovanje, da čuvaju džemat, Islamsku zajednicu i da pazimo jedni druge.

Na kraju obraćanja dr. Omerdić je čestitao mladom hafizu, njegovoj porodici ali i Školi hifza Muftijstva sarajevskog i Medžlisu Kakanj.

Poslije obraćanja izaslanika muftije sarajevskog, prisutni hafizi su proučili po ašere a onda je i novi hafiz proučio posljednje sure iz Kur'ana, nakon čega je hafiz mr. Sadrudin Išerić proučio hafisku dovu. Odlomke Kur'ana su učili hafiz Edin-ef. Bukva, hafiz Amir-ef. Kaknjo, hafiz Muhamed-ef. Vehab, hafiz Isa Barakat i hafiz – muhaffiz Abdulah Barakat.

Potom se prisutnim obratio i izaslanik reisul-uleme hafiz Mirnes-ef. Spahić, čestitao novom hafizu i uručio mu diplomu.

Hafiz Spahić prisutnim je ukazao na značaj hifza. On je podsjetio na blagodati učenja Kur'ana i podučavanja, te o vrijednosti onih koji nose Kur'an i u javnosti su prepoznati kao hafizi Kur'ana Časnog.

Istakao je da je misija i cilj Islamske zajednice, i profesora u obrazovno-odgojnim institucijama Zajednice, da u svakom medžlisu pa i u svakom džematu bude makar po jedan hafiz.

Hafiz Spahić podijelio je informaciju da trenutno u Bosni i Hercegovini ima više od 650 hafiza ali da se taj broj iz godine u godinu povećava.

Hafiz Demir hifz je polagao u periodu od 14. augusta do 28. augusta pred Komisijom Rijaseta Islamske zajednice u sastavu hafiz Ismet-ef. Spahić, hafiz Mensud-ef. Đulović, hafiz dr. Elmir-ef. Mašić, hafiz Omer-ef. Zulić i hafiz Nedžad-ef. Ćeman.

Hafiz Izudin Demir rođen je 1. juna 2008. godine u Zenici. Ove godine je upisao Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu. 

Hifz je počeo učiti na sekciji hifza pri mektebu Čaršija, a po pokretanju Škole hifza Muftijstva sarajevskog postaje njen redovni polaznik.

Kur'an je naučio napamet kod muhaffiza hafiza Ibrahima Alparslana, a posljednje pripreme i ponavljanje za Komisiju pred muhaffizom hafizom Abdulahom Barakatom.

Značajno je spomenuti da je nakon 40 godina pauze, koliko Kakanj nije imao hafiza, u okviru Škole hifza Muftijstva sarajevskog ovo šesti hafiz na području Medžlisa Kakanj, a još nekoliko polaznika ove škole će uskoro upotpuniti svoj hifz.