48384356_10156882195410750_7847840577704951808_o.jpg

Odlukom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, raspisan je konkurs za prijem učenika u prvi razred medresa u školskoj 2020./2021. godini.

Radi okolnosti izazvanih pandemijom virusa Covid-19, prijem u Medresu ove  godine vršit će se bez prijemnog ispita. Rang lista primljenih kandidata formirat će se na osnovu uspjeha u osnovnoj školi.

Kandidati i kandidatkinje za upis u Medresu mogu popuniti zahtjev i predati dokumente na jedan od tri načina:

– lično, u prostorijama Medrese

– poštom, na adresu Medrese (Veliko Čajno 69, 71 300 Visoko)

– elektronski

Krajnji rok za prijavu kandidata je 20. juni 2020. godine.

Medresa će objaviti rang listu kandidata na službenoj web stranici najkasnije tri dana nakon isteka roka za aplikaciju za prijem učenika.

Primljeni kandidati obavezni su preporučenom poštom ili lično dostaviti originalnu dokumentaciju u medrese najkasnije osam dana nakon objavljivanja rezultata prijema učenika.

Dodatne informacije u vezi s prijavom, prijemom i upisom učenika kandidati mogu dobiti putem e-maila info@medresa.org i telefona 032 745 771.

 

Više informacija o Medresi Osman ef. Redžović možete pročitati na njihovoj internet starnici: https://www.medresa.org/koncepcija-medrese/