0 02 05 341e3723d385bbbfdf1fae79df813d90d2222d2220fdc9ec3c4c6698634cd9f7 full

Jedna od značajnijih aktivnosti Muftijstva sarajevskog u 2017. godini jeste i pokretanje Škole hifza u svim medžlisima na području Muftiluka sarajevskog. Škola hifza zapravo je zajednički projekat Muftijstva sarajevskog i medžlisa koji mu pripadaju.

U martu prošle godine Savjet Muftijstva sarajevskog za vjerska pitanja donio je odluku o pokretanju Škole hifza. Početkom septembra organizirani su prijemni ispiti, a nakon završene procedure upisa nastavu je počelo pohađati 500 polaznika, raspoređenih na 19 punktova. Voditelji Škole hifza su istaknuti hafizi, koji su na polju hifza do sada postigli zapažene rezultate.

Nastava Škole hifza održava se tri puta sedmično u tri različita stepena. Prvi stepen prema planu i programu predviđa učenje napamet 30. džuza ili Amme džuza časnog Kur'ana. Plan za drugi stepen uključuje učenje dva dodatna džuza, tj. 1. i 2. džuz. Treći stepen je učenje cijelog Kur'ana napamat.

Pokretanje Škole hifza jedna je od aktivnosti kroz koju Muftijstvo sarajevsko nastoji očuvati islamsku tradiciju Bošnjaka. U tom pogledu, tokom 2018. godini planirane su brojne svečane akademije kao i drugi različiti  sadržaji u cilju unapređenja nastave kao i promocije čuvanja tradicije hifza na našim prostorima.

0 02 04 d28ea252f1a9367135782a27e6712d5ea986f38c5272283d1fa01efd053f9df3 fullnaslovn20160119 2 13866125 4682237NAGRADE ZA POLAZNIKE SKOLE HIFZA 4sk2