online-mekteb-Raštelica-6.jpg.png.jpeg

Tokom prekida u izvođenju mektebske nastave zbog pandemije koronavirusa, mualimi i mualime na području Muftiluka sarajevskog organizovali su online nastavu u svojim mektebskim grupama.

Unutar zadanog plana i programa, mualimi i mualime, na osnovu vlastitih afiniteta i izbora, koriste različite vidove komunikacije. Tako neki koriste grupe na viberu i messengeru, zatvorene facebook grupe, video-razgovore ili pak grupne glasovne pozive. Također se koristi i platforma “Google učionice”, kao i aplikacija  “Zoom” (za uživo uključivanje videom).

kurs sufare online.jpg

Važan segment u svemu su i roditelji koji uzimaju učešće u ovom tipu izvođenja nastave kroz gotovo stalnu komunikaciju sa mualimima i mualimama, te svakako kroz praćenje gradiva skupa sa svojom djecom.

90653628_2743391999102085_7866488651394318336_n.jpg

Neki mualimi su, koristeći ovu priliku, tokom prvih časova podsjetili učenike na značaj čistoće u islamu kroz zajedničke lekcije i životne primjere, posebno značajne u ovim trenucima. Također, stariji učenici su dobili priliku da u nekoliko rečenica iznesu svoje mišljenje o ponašanju u vremenu pandemije, kroz prizmu svega onoga što su prethodno učili o islamu.

90696928_2271219156505281_4424082065981440000_n.jpg

Treba napomenuti da su u ovim okolnostima od posebnog značaja snimci sa lekcijama iz ilmihala, sufare i kiraeta koje na svoje youtube kanale postavljaju vrijedni imami, mualimi i profesori; koji učenicima mogu poslužiti kao dobar primjer za gradivo koje se predaje tokom trajanja online nastave. Lijepo je, ističu mualimi, koristeći takve uratke svjedočiti hadisu Muhammeda a.s. o procesu širenja znanja kao trajnom dobru.

Provjera usvojenog gradiva vršit će se na različite načine, u ovisnosti od njegovog sadržaja i uzrasta učenika. Tako će se napisani zadaci fotografisati i slati ili će se unositi u word, snimci učenja Kur'ana i naučenih teoretskih lekcija će se također slati ili izlagati tokom glasovnog ili video-poziva. Obzirom da se sa ovom praksom tek poćinje, vrijeme pred nama će pokazati koja je varijanta najproduktivnija.

obj.jpg

Kako je kazano, mualimi i mualime će koristiti priliku da motiviraju djecu na redovno obavljanje namaza U tom kontekstu, pripremat će ih i da na osnovu vlastite posvećenosti namazu sami sebi daju ocjene. Ovo je svakako vježba vrijedna pohvale, što zbog dodatnog navikavanja na namaz, što zbog iskrenosti učenika prema sebi.

obja.jpg

Na koncu, vjerujemo da će online nastava pratiti ritam koji je započet redovnim nastupanjem mektebske godine, te da će razultati ovakvog učenja svakako biti vidljivi. Posvećenost mualima i mualima, kao i zainteresovanost učenika i angažovanost roditelja faktori su koji nam to svakako obećavaju. Učimo dovu Uzvišenom Allahu da nam podari motivaciju, omogući napredak i nama bude zadovoljan.

obj 1.jpg

obj 2.jpg

obj 3.jpeg