U vremenu kada porodice sve više zapadaju u krizu, kada komunikacija među članovima biva sve slabija, Muftijstvo sarajevsko nastoji da osmisli projekte sa ciljem jačanja porodice, osnaživanju bračnih parova, koji će na adekvatniji način odgovoriti ulogama supružnika, roditelja, ali i članova šire porodice.

Muftijstvo sarajevsko i organizacija World Vision već godinu i po rade na zajedničkom projektu „Snaga porodice“ te su organizirali seminar 12-14.januara 2018. Ovo je bio treći ciklus seminara, a učesnici su bili bračni parovi i pojedinci sa područja medžlisa Kakanj i Sarajevo. Radionice su izvodili prof.dr. Mustafa Hasani, mr. Nermina Baljević, mr. Sulejman ef. Čeliković i mr. Sabrija Mehmedović. U ulozi asistenata su bile Adna Zulić i Amela Brdar iz Medžlisa Sarajevo i Elvedina Plasto i Ermin Zahirović iz Medžlisa Kakanj.

Nakon testiranja metodologije, priručnika i samog realizovanja radionica sa krajnjim korisnicima-bračnim parovima i pojedincima, pristupilo se radu sa porodicama na terenu.

Prethodna dva seminara koja su održana u Fojnici i Sarajevu pokazali su da se radi o važnom projektu za naše porodice. Radionice tretiraju prošlost, sadašnjost i budućnost – prošlost u svrhu osvještavanja svega onoga što je pojedinac doživio u najranijem djetinjstvu, osobe koje su obilježile taj period i utjecaj svega toga na kasniji život. Sadašnjost tretira sve uloge pojedinca i supružnika, odgovornost koju imaju prema djeci, supružniku, familiji. Sve to je protkano analiziranjem Kur'anskih ajeta, hadisa, priča. Na poseban način se tretira planiranje budućnosti uz obradu dove i kreiranje vlastitih dova od strane učesnika.

Cilj Muftijstva sarajevskog je da rad sa porodicama postane redovna aktivnost u medžlisima. Ciljne skupine su supružnici, roditelji, mladići i djevojke. Kroz radionice će učesnici promišljati o svojoj porodici, povezivati prošlost, sadašnjost i budućnost u kvalitetnu priču.

17 01 2018 seminar 1

17 01 2018 seminar 2

17 01 2018 seminar 3

17 01 2018 seminar 4

17 01 2018 seminar 5

17 01 2018 seminar 6