119683030_1026093184519592_257092530931199126_n.jpg

U prostorijama mekteba Careve džamije u Sarajevu jučer je održan sastanak voditelja Škole hifza sa područja Muftiluka sarajevskog. Povod sastanka je početak nove školske godine tokom koje muhafizi sa jednakim entuzijazmom planiraju unaprijediti dosadašnji rad.

 

Nakon pozdravnog dijela, hfz. Sadrudin ef. Išerić, podsjetio je prisutne na neke temeljne odrednice misije podučavanja Kur'anu drugih. Važnije je, kazao je, temeljno pristupiti memoriranju kur'anskog teksta i biti siguran u naučeno, nego naučiti količinski puno bez sigurnosti u znanju. Predložio je da se uz memorisanje Kur'ana sa učenicima razgovara o tumačenjima naučenih ajeta, što bi cjelokupnom procesu dalo odgojnu dimenziju.

119701513_323454592100902_7510580595702079370_n.jpg

Muhafizima je projekat elektronskog dnevniika predstavio hfz. Ammar ef. Bašić. Uvođenje ovakvog načina vrednovanja učeničkog rada svjedoči ozbiljnosti onih koji su preuzeli emanet podučavanja djece Kur'anu, omogućava bolju evidenciju kao i uključenost pedagoškog trougla (roditelj, učenik, učitelj), te može biti svojevrsna motivacija polaznicima, jer će svjedočiti njihovom napretku i svakom prelasku na viši nivo.

119736205_319471145997418_1025638852276600867_n.jpg

Nekoliko motivacijskih poruka za muhafize uputio je dr. Abdulgafar ef. Velić, glavni imam MIZ Sarajevo i Rukovodilac službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva sarajevskog, istakavši kako je jedino na području Muftiluka sarajevskog Škola hifza prisutna u svim medžlisima i opštinama. Okarakterisao je Školu hifza kao projekat koji okuplja najbolje iz svih mekteba, onih pet posto koji žele znati više od onoga što je predviđeno mektebskim planom i programom.

119697309_325919075159224_4518352251622779224_n.jpg

Velika je privilegija da imami iz džemata šalju svoje najbolje učenike u Školu hifza – poručio je.

 

Tokom razgovora, muhafizi su govorili o svojim iskustvima sa terena i tokom obrazovnog procesa. Dileme koje ovi učitelji Časne Knjige dijele vezane su za pristup fenomenu različitog tempa u savladavanju gradiva od strane učenike. Iskustva pojedinih muhafiza u tom segmentu (način formiranja grupa i razreda, različiti pristupi procesu memorisanja, tehnike motivacije) svakako mogu biti od koristi.

119705647_363276488048947_8804052745965731377_n.jpg

Nastava u Školi hifza počinje u subotu. 19.9., a posebna poruka kojom možemo najaviti novu školsku godinu je sadržana u rečenici iskazanoj tokom ovog sastanka: Podučavajući djecu, uspjeli smo i njihove porodice vezati za Kur'an.