122143

U subotu 31. marta 2018. godine održano je takmičenje iz Islamske vjeronauke na nivou Muftiluka sarajevskog. Takmičenje je održano u prostorijama Medrese ”Osman-ef. Redžović” u Čajangradu.

Komisija koju je imenovalo Muftijstvo sarajevsko pratila je regularnost takmičenja, te na kraju izvršila ocjenjivanje urađenih testova. Najbolje rezultate postigli su sljedeći učenici:

I razred srednje škole

OSVOJENO MJESTO IME I PREZIME BROJ BODOVA ŠKOLA
1. Semina Kandić 92,5 Srednja medicinska škola Jezero -Sarajevo
2. Emina Palavra 86 Prva gimnazija Sarajevo
3. Esma Šahinović 78,5 MSŠ Hazim Šabanović Visoko 

IX razred osnovne škole

OSVOJENO MJESTO IME I PREZIME BROJ BODOVA ŠKOLA
1. Aiša Muhić 100 O.Š. Čengić Vila – Sarajevo
2. Hanka Šerifi 91 O.Š. Enver Čolaković Breza
3. Šejla Piljug 88,5 O.Š. Rešad Kadić Kakanj

 
VIII razred osnovne škole

OSVOJENO MJESTO IME I PREZIME BROJ BODOVA ŠKOLA
1. Tarik Topuz 98 O.Š. Fatima Gunić Sarajevo
2. Nejr Hajrić 93 O.Š. Musa Ćazim Ćatić – Sarajevo
3. Amila Mujagić 92,5 O.Š. Aleksa Šantić – Sarajevo

Također, i ove godine Muftjstvo sarajevsko organiziralo je i kviz takmičenje ”Znalci radoznalci” u kojem je najuspješnija bila ekipa Olova, koju su činile Amina Merdan, Dina Pepić i Amina Gurda.

Sponzor i ovogodišnjeg regionalnog takmičenja iz Islamske vjeronauke kao i kviza Znalci radoznalci bila je BH Pošta. 

taak3tak2tak3tak4tak5tak6tak7tak8tak9tak10tak11tak12tak13tak14sklmufsklmirsa