viber image

U prostorijama Muftijstva sarajevskog održan je sastanak voditelja Škole hifza Muftijstva sarajevskog. Sastanku su prisustvovali voditelji Škole hifza po medžlisima, istaknuti hafizi i imami.

Početkom septembra prošle godine u svim općinama/medžlisima na području Muftiluka sarajevskog krenula je sa nastavom Škola hifza, koja se odvija u tri stepena; hifz Amme džuza, zatim hifz sure El-Bekare, te hifz cijelog Kur'ana. 

Pokretanje Škole hifza jedna je od aktivnosti kroz koju Muftijstvo sarajevsko zajedno sa medžlisima na svom području nastoji očuvati islamsku tradiciju Bošnjaka. U tom pogledu, tokom 2018. godini planirane su brojne svečane akademije Škole hifza kao i drugi različiti  sadržaji u cilju unapređenja nastave kao i promocije čuvanja tradicije hifza na našim prostorima.