4U ponedjeljak 16.  oktobra 2017. godine  u Uredu muftije sarajevskog potpisan je protokol o saradnji Muftijstva sarajevskog i nevladine organizacije World Vision.

Protokol su potpisali u ime Muftijstva sarajevskog dr. Enes-ef. Ljevaković muftija sarajevski i Larisa Klepac ispred World Visiona.

Svrha ovog Protokola o saradnji je da uspostavi osnovne principe vezane za ostvarivanje saradnje, oblike saradnje kao i obostrane uloge u aktivnostima vezanim za dobrobit djece i omladine, a posebno ugroženih kategorija (djece i omladine bez jednog ili oba roditelja) te djece sa posebnim potrebama.

Muftijstvo sarajevsko i World Vision već realiziraju zajednički projekat ”Snaga porodice”.

3Potpisivanju Protokola prisustvovali su još Rijad Delić sekretar Muftijstva i koordinator za rad sa NVO, Sabrija Mehmedović koordinatorica za brak i porodicu, Nikica Reljić koordinatorica na projektu ”Snaga podorice”.