U nedjelju 11.06. 2023. godine obilježit će se 30. godišnjica od zločina kojeg su jedinice HVO-a počinile u Tulici, Grahovcima i Han Ploči. U 9 sati u Tulici će biti proučen Ja-sin i dova pred duše šehida koji su prije 30 godina streljani na putu ispred današnjeg mesdžida. U 11:30H bit će Centralna komemoracija u haremu Šehidske džamije na Han Ploči. Nakon podne namaza bit će proučena hatma dova pred duše svih 92 šehida iz ovog džemata čija su imena uklesana na spomen ploči.

Kao što nam je poznato u periodu od 12. do 16. 06. 1993. godine u ovom džematu je ubijeno 78 Bošnjaka. Njih 12 koji su 12.06.1993. godine streljani u Tulici,  66 ubijenih u Grahovcima i Han Ploči od 13. do 16.06.1993. godine. Ovaj džemat ima i 14 šehida i poginulih boraca pripadnika Armije RBiH koji su izgubili živote na ratištima širom BiH prije ili poslije ovog zločina HVO-a.

Naime, u junu 1993. godine, komanda HVO-a u Kiseljaku je postavila ultimatum o bezuslovnoj predaji cjelokupnog muslimanskog stanovništva i pripadnika ARBiH, koji su se nalazili u selima Grahovci, Han Ploča, Tulica i Radanovići. U to vrijeme, u ovim selima je živjelo preko 1000 muslimana, što mještana, što raseljenih osoba protjeranih od strane srpske vojske. Nakon što na ultimatum nije odgovoreno, sve elitne i većina ostalih jedinica HVO-a stacioniranih u Kiseljaku i Kreševu, napale su navedena sela i savladale otpor malog broja pripadnika ARBiH koji su se zatekli u selima. U ovom napadu  učestvovale su i jedinice srpske vojske, iz pravca Rakovice,  koje su pomogle da se ova sela definitivno očiste od muslimanskog stanovništva.

Nakon što su savladale otpor, i ušle u sela, jedinice HVO-a su za samo nekoliko dana počinile stravične zločine:

  • zarobljeno je i ubijeno 78 osoba, od kojih su većina bili civili – stare i iznemogle osobe, teški invalidi, žene, pa čak i djeca od 13 godina, a sa njima je bio i imam ovog džemata Omer-ef. Drkić;
  • zarobljeno je i odvedeno u logore u Kiseljaku preko 400 osoba, kasarnu i staru zgradu općine, gdje je većina mučena, odvođena na prisilni rad na prvim borbenim linijama i na mnoge druge načine maltretirana;
  • u selu Tulica spaljeno je skoro polovina muslimanskih kuća, a selo Grahovci je spaljeno do temelja
  • u selima Tulica i Radanovići su spaljeni mektebi, a na Han Ploči je spaljena i minirana džamija izgrađena 1878. godine.

Poslije zločinačkog poduhvata, komanda HVO-a i civilne strukture općinskih vlasti u Kiseljaku su angažovali posebnu jedinicu koja je imala za cilj uklanjanje dokaza o zločinu. Sva tijela poubijanih, a koja nisu izgorjela u spaljenim kućama, su ukopavana u pojedinačne i grupne grobnice, ili su definitivno uklonjena sa poprišta.

Do danas još nije poznato gdje su ukopani ili sklonjeni ostaci još 36 ubijenih, među kojima je i mjesni imam Omer efendija. Po izjavama svjedoka Omer efendija je sa još 19 džematlija zatvoren u jednu garažu na Han Ploči, ubijeni su i zapaljeni. Njihova tijela su među ovih 36 kojima se gubi svaki trag.

Interesantno je da su neke komšije, zbog indicija o učešću u sklanjanju tijela ubijenih Bošnjaka, neposredno nakon povratka najavljivali da će reći gdje su tijela, ali to se do danas nije desilo.

Za ove zločine do sada je  osuđen samo jedan zločinac Miroslav Anić – Firga, ratni komandant voda u Specijalnoj jedinici Maturice Hrvatskog vijeća obrane iz Kiseljaka. On je na Sudu BiH  priznao krivicu i napravio sporazum sa Tužilaštvom. Zločinac je priznao da je svojom rukom u Grahovcima ubio 15 muslimana, i zamislite, dobio ukupno 15 godina zatvora. Dio sporazuma o priznanju je bio da će svjedočiti protiv drugih iz svoje jedinice i pretpostavljenih, ali do danas se ništa od navedenog nije desilo. Danas neki političari iz hrvatskog naroda zagovaraju amnestiju zločinaca koji su presuđeni, a porodice nisu pronašle svoje najmilije koje su ti isti ubijali ili naređivali ubijanje i sklanjanje žrtava.

S pravom se pitamo u kakvom to mi društvu živimo. Sistem nam svaki dan pokazuje da se zločin isplati, da možete ubijati ali da za to nećete biti adakvatno ili nikako kažnjeni.

MI ZBOG SVOJE DJECE ZABORAVITI NE SMIJEMO!

 Protokol za nedjelju 11.06.2023. godine:

  • u 9:00h Ja-sin i dova strijeljanim u Tulici
  • 11:30h u haremu Šehidske džamije – Komemoracija (obraćanje gostiju i članova porodice)
  • Podne namaz
  • Hatma dova šehidima