Piše: muftija sarajevski prof. dr. Nedžad Grabus

U Meki je 13. i 14. augusta pod visokim pokroviteljstvom kralja Saudijske Arabije Selmana bin Abdulaziza Alu Suuda održana konferencija u organizaciji Ministarstva islamskih poslova, da‘ve i upute o temi “Održavanje kontakata i saradnja sa administrativnim tijelima muslimana u svijetu”.

Na konferenciji su bili predstavnici iz 85 država. Konferencijom je predsjedavao i rukovodio ministar šejh dr. Abdulatif bin Abdulaziz Alu el-Šejh. Ministarstvo je svojim odnosom pokazalo odlučnost i brigu za saradnjom kako sa brojčano velikim muslimanskim zemljama, u kojima muslimani čine apsolutnu većinu stanovništva, ali isto tako i sa malim administrativnim zajednicama u kojima muslimani predstavljaju veoma mali postotak ukupnog broja stanovnika. Delegaciju IZ u BiH predvodio je reisul-ulema dr. Husen-ef. Kavazović.

Koncept konferencije podijeljen je u sedam panela

Meka je srce muslimanskog svijeta. Zato je organizacija konferencije na kojoj je glavna tema bila kako osnažiti i razvijati saradnju na pitanjima koja su zajednička svim muslimanima najvažniji događaj za predstavnike i nosioce administrativne odgovornosti o islamskim pitanjima u današnjem svijetu. Cilj kongresa bio je otvoriti pitanja i uspostaviti saradnju s vjerskim administrativnim tijelima, muftijstvima i mešihatima u svijetu i osvijetliti segmente posebne odgovornosti djelovanja na tom planu. Koncept konferencije podijeljen je u sedam panela: 1. Trud administracija islamskih poslova u službi islama i muslimana i snaženje islamskog jedinstva; 2. Saradnja i važnost zajedničkog djelovanja administracija islamskih poslova, sadašnje stanje i perspektive; 3. Aktivnosti administracija islamskih poslova u snaženju tolerancije i suživota među narodima; 4. Važnost Božije Knjige i sunneta Muhammeda, a.s., kao konstitutivnih izvora i doprinos čuvanju njihovih vrijednosti; 5. Srednji put i umjerenost u učenju Kur`ana i sunneta, temeljna određenja i napori u njihovom tumačenju; 6. Aktivnosti administracija islamskih poslova u borbi protiv ekstremizma i terorizma; 7. Aktivnosti i trud koji ulažu administracije islamskih poslova u zaštiti i čuvanju zajednice od ateizma i dekadentnih društvenih pojava.

U uvodnom obraćanju pomoćnik ministra šejh dr. Avad bin Sebti El-Anezi predstavio je koncept konferencije i naglasio važnost međusobne saradnje i vrijednosti na kojima se zasniva cijeli sadržaj organiziranja konferencije. U pozdravnom obraćanju ministar islamskih poslova, da`ve i upute šejh dr. Abdulatif Alu el-Šejh naglasio je važnost zajedničkog djelovanja i uspostavljanja kontakata koji će osnažiti svijest o zajedničkoj odgovornosti svih relevantnih faktora i administracija islamskih poslova na principima tolerancije, suživota, umjerenosti, pravednosti i poštivanju islamskih vrijednosti. Upozorio je na izazove i probleme s kojima se suočavaju muslimani u različitim zemljama i složenost odnosa u savremenom svijetu.

U tehničkom smislu konferencija je organizirana na najvišem nivou, uz dosljedno poštivanje programa i termina. Moderetori, profesori na univerzitetima u Saudijskoj Arabiji, i članovi visokih vjerskih tijela predsjedavali su sesijama profesionalno i na akademskom nivou.

Konferencija je pokazala važnost središnje uloge Ministarstva islamskih poslova, da`ve i upute Kraljevine Saudijske Arabije koju ima među administracijama islamskih poslova i mogućnost da okupi najznačajnije predstavnike svih relevantnih velikih muslimanskih institucija od Egipta, Turske, Pakistana, Indonezije itd. Konferencija je također pokazala kako Ministarstvo vodi brigu i o brojčano malim zajednicama u cijelom svijetu i daje im priliku da iznesu svoje poglede, stavove i razmišljanja o važnim pitanjima s kojima se suočavaju u svome radu. Konferencija je također jasno pokazala važnost Islamske zajednice u BiH kao povezujućeg elementa među mnogim narodima i kulturama u Evropi i svijetu. Dr. Senad Ćeman i Muhamed Jusić pripremili su naučno istraživanje o svekolikim aspektima islamskog djelovanja i suočavanja s problemima ekstremizma, terorizma i općenito pitanjima zloupotrebe vjere u profane ciljeve. Naveli su relevantne podatke o konkretnim strategijama, smjernicama i akcijama koje su poduzimali organi Islamske Zajednice u BiH, organi državnih vlasti i akademska zajednica kako bi se jasno artikulirao i izrazio stav muslimana u BiH o problemima suočavanja zajednice muslimana s izazovima nesigurnosti i narušavanja mira kroz ekstremističke ideologije. Naglašena je jasna opredijeljenost svih relevantnih faktora u BiH za očuvanje vrijednosti ljudskih života, poštivanja zakona i zajedničkih vrijednosti kako bi se dodatno osnažila međusobna tolerancija, suživot i mir u društvu i među narodima. Saudijska Arabija je veliki prijatelj BiH i nastoji u različitim segmentima pomoći očuvanje stabilnosti države BiH i stalno podržava međusobnu saradnju između vjerskih zajednica u BiH.

Zaključci konferencije

U zaključcima konferencije izražena je zahvalnost kralju Selmanu bin Abdulazizu i prestolonasljedniku Muhamedu bin Selmanu na saglasnosti i pomoći u organizaciji konferencije. Učesnici su izrazili svoju zahvalnost i ministru šejhu dr. Abdulatifu Alu Šejhu na gostoljubivosti i visokom nivou organizacije konferencije koja je mnogim sudionicima pomogla da uspostave nove kontakte i upoznaju se s radom relevantnih islamskih administrativnih tijela u svijetu. U zaključcima je naglašeno da svi muslimani slijede vjeru u Jednoga Boga, Tevhid, koji su naučavali Božiji poslanici. Svi sudionici su se složili da su Kur`an i sunnet osnova svih islamskih učenja i društvene relevantnosti muslimanskog načina života. Naglašeno je da su lokalni predstavnici muslimana u svojim sredinama dužni i imaju nadležnost tumačenja islamskih propisa i davanja fetvi o relevantnim pitanjima iz područja njihovog djelovanja. Izrazili su osudu degradiranja i desakralizacije Božije Knjige u evropskim državama i pozvali na međureligijsko poštovanje i razumijevanje među narodima.

Pozvali su muslimane na međusobno poštovanje, toleranciju, širenje mira i uvjerenost da je platforma koju je pokrenulo Ministarstvo islamskih poslova, da`ve i upute odličan putokaz za buduću saradnju i uspostavljanje stalne komunikacije između predstavnika administrativnih uprava islamskih poslova.

Kraljevina Saudijska Arabija s velikom odgovornošću i predanošću brine o haremima u Meki i Medini. Period Kraljevine Saudijske Arabije obilježen je velikim razvojem i Meke i Medine, sigurnošću i mirom, te stalnim povećanjem broja hadžija i hodočasnika. Organizacija konferencije u Meki za predstavnike administrativne odgovornosti islamskih poslova iz cijelog svijeta dio je vizije Kraljevine Saudijske Arabije 2030 u kojoj se vide jasna strateška opredjeljenja za poštivanje ljudskih, kulturnih i civilizacijskih dostignuća savremenog svijeta. Ministarstvo islamskih poslova, da`ve i upute jasno je pokazalo svoju relevantnost i kredibilnost u upravljanju islamskim poslovima i razvijanju saradnje sa muslimanima u svijetu.

Srce svakog vjernika i vjernice čezne za susretom s Kabom, posjetom Revdi i Muhammedu, a.s. Zato je platforma Ministarstva islamskih poslova, da`ve i upute Kraljevine Saudijske Arabije za razvijanje saradnje, održavanje kontakata i međusobni dijalog među najznačajnijim predstavnicima administrativnih zajednica muslimana odlična prilika za učenje, kreiranje zajedničkih programa i produbljivanje saradnje koja je nužna kako bi se osnažila zajednička vizija, narativ i ojačalo muslimansko jedinstvo kao preduvjet progresa i napretka muslimanskih zajednica. Iskrena hvala Ministarstvu islamskih poslova, da`ve i upute na odlično organiziranoj konferenciji u Meki 13. i 14. augusta 2023. Zahvalnost dugujemo i vjerskom atašeu u Ambasadi Kraljevine Saudijske Arabije u Sarajevu šejhu Amiru el-Aneziju za svesrdnu pomoć u organizaciji putovanja u Meku.