IMG-6369e6ea8377ab976f59221cf0bb65f3-V-768x1024.jpg

Medžlis Islamske zajednice Kiseljak obavještava javnost da će u džematu Milodraž, u martu ove godine, početi izgradnja nove munare uz Sultan Fatihovu džamiju, gdje se peti objekat džamije nalazi na istim temeljima.

Podsjećamo da je na mjestu današnje džamije, Sultan Mehmed Fatih uručio Ahdnamu bosanskim franjevcima prije 556 godina.

Zbog velikih oštećenja na postojećoj munari koja se ne mogu sanirati, a i opasnosti zbog opadanja materijala sa same munare, postojeća munara će se rušiti i graditi nova. Planirana visina munare je 33m, a cijena metra dužnog je 1.100,00 KM.

 IMG-4fe14cdc8eea8463f365d203080ff2e0-V-768x768.jpg               IMG-52a2e09cb42d47bde87e9551258bbe64-V-768x576.jpg

Ovim putem pozivamo sve one koji mogu i žele da podrže ovaj naš projekat, da zajedno pomognemo izgradnju munare uz Sultan Fatihovu džamiju Milodraž.
Svoje priloge možete uplatiti na račun MIZ , kod UniCredit Banke na broj: 3389002211291065, sa naznakom „za izgradnju munare u džematu Milodraž“ ili blagajnu MIZ Kiseljak i džemata Milodraž.

Sve dodatne informacije možete dobiti na brojeve telefona:
Samir ef. Mekić, imam džemata– 061401075
Alija Karo, predsjednik džematskog odbora – 061990695
Kancelarija MIZ-e Kiseljak – 030879274
ili na e-mail: medzliskiseljak@gmail.com

  IMG-be559070914ddadd4816c28aa1aacf78-V.jpg