04

U sklopu manifestacije “Dani bosanske duhovnosti – Karići 2018.”, u srijedu, 25. jula 2018. godine, u organizaciji Muftijstva sarajevskog, medrese “Osman-ef. Redžović” iz Visokog i Medžlisa Islamske zajednice Breza upriličena je tribina pod nazivom “Govor o ilahiji”. 
 
Nakon ašereta i uvodnog dijela, riječi dobrodošlice i selame u ime domaćina je uputio glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Breza Zejd ef. Sokić. Potom su prisutni poslušali nekoliko ilahija i kasida u izvedbi hora medrese “Osman-ef. Redžović” iz Visokog. 
 
U prvom dijelu tribine, uz oduševljenje prisutnih, učešće je uzeo gospodin Mehmed Bajrakteravić, dirigent i muzički urednik, osnivač i umjetnički rukovodila ansambla “Sultan Mehmed Fatih”. U nadahnutom govoru, gospodin Bajraktarević je pokušao prisutnima dočarati vrijednost ilahije, ali i ukazao na razliku između ilahije i kaside, kao i između “kaside pjesme” i “vjerske kaside”. Ilahije su milozvučne melodije koje izriču “ilahijjuni”, Bogu bliski robovi koji su spoznali svoga Gospodara, a kaside su ostale pjesme nastale nastojanjem pjesnika da nešto napišu. Posebnu pažnju je skrenuo na “ono što se sluša” a i na sam način slušanja muzike upozorivši da svaka muzika ostavlja traga u ljudskom srcu, i duhovnom i fizičkom. Akcenat je dao i ukazao na greške kod nestručnih pjesnika “vjerskih kasida” prilikom pisanja i koje kod čovjeka mogu proizvesti čak i veliki grijeh.
 
U nastavku tribine, članovi hora medrese su počastili publiku sa još nekoliko prelijepih ilahija, a posebno ilahijom “Ya ilahi zati paki” u izvedbi člana Ahmeda Smailbegovića. 
 
Drugi dio tribine pripao je gospodinu Dženanu Handžiću, direktoru medrese “Osman-ef. Redžović”, koji se osvrnuo na teološki aspekt ilahije, i ukratko prokomentarisao ilahiju “Ya ilahi zati paki”, izdvojivši desetak tema koje su naglašene u ovoj ilahiji. 
 
Moderator tribine je bio Vedad Jusić, prof. Tribina je završena dovom.

0301