Muftijstvo kao upravni organ ima službe na čijem čelu se nalaze rukovodioci službi.

Muftijstvo sarajevsko ima sljedeće službe:

– Služba za vjerske poslove i obrazovanje
Služba za pravne i administrativne poslove
Služba za finansijske i ekonomske poslove