– koordiniranja i nadzora organizacije vjerskih aktivnosti u medžlisima i džematima, organiziranje kolektivnih dženaza, tradicionalnih dova, otvorenja džamija i drugih objekata Islamske zajednice.

 

– edukacije glavnih imama i imama, hatiba, vjeroučitelja i vjeroučiteljica; kao i vrednovanje njihovog rada

 

– obilazak mekteba i uvid u održavanje mektebske nastave; izradu studija, programa i projekata iz nadležnosti službe.

 

– izrada godišnjeg plana i izvještaja o radu iz nadležnosti službe, kao i pružanje stručne pomoći muftiji prilikom praćenja rada i saradnje sa ustanovama Islamske zajednice.

 

– nadzor održavanja nastave islamske vjeronauke u osnovnim i srednjim školama, te praćenje i vrednovanje rada vjeroučitečja i vjeroučiteljica, kao i organiziranje njihovog stručnog usavršavanja, te praćenje rada aktiva vjeroučitelja i prikupljanje podataka za potrebe evidencija Rijaseta koje se odnose na vjeronauku i vjeroučitelje.

 

– stručne poslove muftijstva kod provođenja odluka viših organa Zajednice i druge slične poslove

 

Rukovodilac ove službe je dr. Ahmed ef. Purdić.

 

                                                                                                                                                                  dr Purdic 4.JPG