Vareš2.jpg

Uz poštivanje epidemioloških mjera 4. i 5. septembra 2021. godine održan je seminar “Snaga porodice” u prostorijama MIZ Vareš. Učesnici seminara su bili roditelji učenika osnovnih škola, kao i članice Odjela za brak i porodicu. Među roditeljima učenika bilo je i onih koji su katoličke vjeroispovijesti, što je novina u organiziranju ove vrste edukacije.

 

Muftijstvo sarajevsko u saradnji sa World Visionom razvija ovaj projekat od 2016. godine. Brojne radionice su organizirane na terenu, a svaka grupa ima određenu specifičnost kada je riječ o promišljanju vlastite prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

 

Sadržaj radionica je urađen po savremenoj metodologiji, za šta su zaslužni mr. Nermina Baljević i prof. dr. Mustafa Hasani, a temelje se na vrijednostima islama. Zadaci se rade na temelju kur'anskih ajeta, hadisa i drugih materijala iz islamske tradicije,

VAreš3.jpg

Značaj ovakvog pristupa u radu sa pojedincima i porodicama može ilustrovati rečenica jedne učesnice koja je tokom osvrta na seminar zaključila kako bi učestalija organizacija ovakvih seminara na različitim prostorima zasigurno doprinijela da se mnoge stvari u porodičnim odnosima i u odgoju poslože na drugačiji način.

 

Uz edukativne radionice, u okviru ovog seminara prisutnima su se obratili i predstavnici Zajednice na nivou Muftijstva sarajevskog i MIZ Vareš. Rukovodilac službe za vjerske poslove i obrazovanje Muftijstva sarajevskog, dr. Ahmed ef. Purdić je poselamio učesnike i poželio im ugodan i koristan rad, a glavni imam MIZ Vareš, Ramiz ef. Zubača je u ime domaćina poželio dobrodošlicu svim prisutnima.

 

Radionice su realizirali Zejd ef. Sokić, Saudina Beganović, Eldina Frljak i Sabrija Mehmedović, a koordinator iz World Visiona bio je Adnan Salihagić.

241211859_212824687402347_6661740107078902233_n.jpg

241246373_339761574567181_7506678625805559104_n.jpg