128422958_729352907688104_7507060577919817018_n.jpg

U cilju bolje saradnje muhafiza kao i kvalitetnijeg rada i dodatne edukacije, Muftijstvo sarajevsko organiziralo je radni seminar i edukaciju za muhafize Škole hifza Muftijstva sarajevskog.

 

Na seminaru, održanom u edukativno-rekreativnom centru “Ponijeri” kod Kaknja, prisutne je poselamio dr. Enes ef. Ljevaković, zamjenik reisu-l-uleme i muftija sarajevski, koji je je ovom prilikom čestitao muhafizima na dosadašnjim rezultatima, te podsjetio na značaj memorisanja kur'anskog teksta.

128380125_131734168520587_996412442206136845_n.jpg

Prigodnim predavanjem učesnicima seminara se obratio dr. hfz. Halil ef. Mehtić koji je, uz isticanje značaja kur'anskog znanja u najširem smislu, govorio o metodama podučavanja. Na osnovu vlastitog iskustva tokom procesa memorisanja Kur'ana, ali i iskustva koje je stekao kao profesor i muhafiz prisutnima je uputio nekoliko korisnih i praktičnih savjeta.

 

Sa ciljem upoznavanja prisutnih sa različitim stanjem na terenu, o vlastitim iskustvima podučavanja Kur'anu govorili su muhafizi sa područja MIZ Vareš i MIZ Olovo; Ramiz ef. Zubača (glavni imam MIZ Vareš) i Harun ef. Aličković (imam pri MIZ Olovo).

128553161_178100293976429_5080308552727251915_n.jpg

Mr. hfz. Ammar ef. Bašić je, tokom ovog seminara, muhafizima predstavio e-dnevnik. Riječ je o projektu koji može doprinijeti transparentnosti prilikom vrednovanja učeničkog napretka, uključiti roditelje u proces učenja, ali i motivirati učenike prikazom vidljivog rezultata nakon savladanog gradiva.

 

Značaj jednog ovakvog susreta ogleda se u prilici da se čuju korisni savjeti, razmijene iskustva sa terena i porazgovara o mogućnostima praćenja savremenih pedagoških metoda tokom podučavanja Kur'anu.

128525117_4774074855968489_5908144917567066182_n.jpg