2.jpg

Danas je u Multimedijalnoj sali Medžlisa Kakanj predstavljen projekat Mreže mladih Kakanj pod nazivom “Sigurnost djece i mladih na internetu”. Projekat će trajati tri mjeseca a podržan je od međunarodne organizacije World Vision. Danas je počela i edukacija za mlade koordinatore koji će proći kroz četverodnevni edukativni program kojeg je ranije kreirala Uprava za vanjske poslove Rijaseta IZ-e u BiH a nakon završene edukacije koordinatori će raditi radionice u svojim džematima sa 400 djece i mladih.

Na današnjoj konferenciji za medije edukator u ovom projektu i koordinator Mreže mladih Kakanj, Ermin ef. Zahirović istakao je sljedeće:

Vrijeme u kojem živimo donosi nam brojne probleme i izazove a jedan od njih je svakako problem vezan za sigurnost djece i mladih na internetu. Posljednjih godina naglo se povećao broj korisnika interneta u našem okruženju, kako putem računara tako posebno putem mobilnih uređaja. Veliki broj djece već od ranog djetinjstva drži u rukama mobilni telefon. Sve što su starijeg uzrasta sve je veći procenat onih koji imaju pristup internetu tako da prema našim istraživanjima stariji razredi i srednjoškolci u ogromnom procetu koriste internet na ovaj ili onaj naćin. Iz tog razloga moramo biti zapitani:  

– Koliko su djeca i mladi sigurni na internetu?

– Sa kakvim sve sadržajima dolaze u kontakt?

– Sa kime i kako komuniciraju?

– Koliko vremena provode online?

– Kako internet utiče na njihov odgoj?

– Koje su prednosti i nedostatci interneta? 

 

 9.jpg 

Specifični cilj ovog projekta jeste osnaživanje i osposobljavanje naših 30 koordinatora Mreže mladih koji će u prvom dijelu projekta proći pomenutu edukaciju potom ćemo za njih organizovati dvodnevni trening za edukatore a nakon toga oni će u svojim džematima odraditi nekoliko radionica na ovu temu sa djecom i mladima. Planirano je da ova edukacija dođe do oko 400 mladih na području općine Kakanj.

 

 Edukacija će se sastojati od radionica kroz koje ćemo obrađivati teme: „Prednosti i nedostatci interneta“, „Rizici interneta“, „Opasnosti na internetu“, „Zloupotreba djece na internetu“, „Društvene mreže“, „Nasilje – cyberbullying putem interneta“, „Ovisnosti o internetu i mobilnim uređajima“, „Kako poboljšati sigurnost na internetu“ i sl.

 Glavni imam Medžlisa Kakanj mr. Sulejman ef. Čeliković kazao je kako je Medžlis strateški opredjeljen ka jačanju vlastitih servisa da bi se na što efikasniji naćin radilo sa našim ciljnjim grupama među kojima mladi spadaju u naše prioritete.

Zbog toga smo opredjeljeni za jačanje i naših kadrovskih potencijala, uvođenje inovativnih metoda, programa i sadržaja kako bi bili u korak s vremenom i kako bi adekvatno odgovorili na probleme i potrebe naših ciljnih grupa.

Uz jačanje kadrova i uvođenje inovativnih programa i sadržaja nastojimo obezbjediti i infrastrukturu. Ova Multimedijalna sala je primjer toga a na izletištu Ponijeri gradimo višenamjenski Edukativno – rekreativni centar u ćijoj ponudi će biti ovakvi i sl. programi i sadržaji za našu djecu, mlade ali i za roditelje i braćne parove u vidu višednevnih edukativnih kampova.

5.jpg 

Stručna saradnica za saradnju sa nevladinim organizacijama u Upravi za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajednice Medina Mehmedović – Mulalić prisutnima je poručila:

 

Vrijeme u kojem živimo snažno je obilježeno tehnologijom. Internet je promijenio način na koji ljudi žive, rade, igraju se i uče. Mobilni telefoni, tableti i laptopi su učinili da različiti internet sadržaji budu dostupni na bilo kojem mjestu. Nemoguće je ignorisati uticaje moderne tehnologije u socijalizaciji djece i omladine.

Različiti internet sadržaji koje mladi svakodnevo konzumiraju snažno utiču na formiranje njihove ličnosti, stavova, identiteta, vrijednosti, stvaranju vizije svijeta i života. Novi mediji nametnuli su se kao nova „društvena instiutucija“ u socijalizacijskom procesu.

Danas se internet u većini razvijenih zemalja ubraja u osnovno ljudsko pravo. Imajući u vidu tu činjenicu s obzirom da se radi o nečemu što dotiče sve sfere rada i života savremnog čovjeka važno je raditi na podizanju svijesti o prednostima ali i opasnostima koje ovaj medij nosi sa sobom.

Islamska zajednica u skladu sa svojom misijom brige o vjernicima smatra važnim djelovati u skladu sa potrebama mjesta i vremena. U tom smislu Rijaset Islamske zajednice kroz Upravu za vanjske poslove i dijsporu:

– Razvija i konitinuirano unapređuje saradnju sa vladinim i nevladinim institucijama, domaćim i stranim nevladinim organizacijama, ambasadama i svim relevantnim društvenim faktorima u cilju što adekvatnijeg odgovora na mnoge izazove s kojima se suočava tranzicijsko bh društvo, a u njemu i građani vjernici

– Radi na izradi programa prevencije i realiazciji projekata koji imaju za cilj jačanja kapaciteta Islamske zajednice i edukaciju imama kroz posebo osmišljenje programe koji im pomažu u radu sa ranjivim skupinama u džematu, a posebno sa mladima jer smo nažalost svjedoci da su danas mladi izloženi raznim utjecajima koji mogu dovesti do antisocijalnih ponašanja. U nekim slučajevima, zbog pritiska vršnjaka u društvu i zajendici, nedostatak kritičkog razmišljanja može ih dovesti do različitih vrsta ovisnosti, kao što su kocka, korištenje psihoaktivnih supstanci ali i do huliganskog ponašanja, pa sve do usvajanja nasilnog ponašanja kao jedinog načina rješavanja problema. U takvim okolnostima mogu se pojaviti i ekstremne i radikalne ideje

– Godine 2016. Uprava je pokrenula i razvila projekat zaštite djece na internetu. Uz pomoć eksperata u prvoj fazi projekta educirano je 30 imama iz cijele BiH, koji su kasnije u svojim džematima održavali radionice na ovu temu za djecu i njihove roditelje. Možemo reći da i je ova naša današnja aktivnost nastavak ove inicijative.

Uprava za Vanjske poslove i dijasporu Rijaseta islamske zajednice je razvila još nekoliko programa prevencije različitih vrsta ekstremnih ponašanja. Često je prvi korak u pogrešnom pravcu napravljen konzumiranjem sumnjivih internet sadržaja. Mladi danas odrastaju u nesigurnom okruženju, nestabilnim porodicama i na marginama društva i kao takvi postaju meta nedobronamjernih pojedinaca, raznih sekti i ideologija. S obzirom da posljedice takvog neselektivnog korištenja interneta i nepostojanja saznajna o raznim negativnostima koje se na njemu mogu naći kao i mogućnosti upoznavanja sa raznim formalnim i neformalnim grupama, utječu ne samo na mlade ljude kao pojednice već i na njihove porodice i uopće cjelokupnu sredinu u kojoj žive, nužno je da se u ove vrste projekata uključi šira društvena zajendica i mobilišu svi raspoloživi resursi kako bi se preventivno djelovalo u sferama gdje je to moguće.

Rijaset Islamske zajendice putem svojih Uprava strateški razvija programe ove vrste i realizira projekte koji će preventivno tretirati mnoge negativne društvene pojave. Želimo da ove naše inicijative budu prepoznate ne samo u našim džematima već i u široj društvenoj zajednici.

Sve pohvale MIZ Kakanj za pokretanje ovakvog projekta, i velika zahvalnost međunarodnoj organizaciji World Vision koja je prepoznala njegovu važnost i podržala ga.

Na kraju konferencije predstavnica međunarodne organizacije World Vision gospođa Jovanka Imamović izrazila je svoje zadovoljstvo saradnjom sa Islamskom zajednicom te mladima zaželjela uspješan rad.

4.jpg8.jpg7.jpg